Ons kniel voor ons Vader, omdat ons familie van Hom is. Sy kinders!
Die hele gemeenskap van gelowiges het sy bestaan aan die Vader te danke.
Dit is die woorde waarmee Paulus sy gebed vir die Efesiërs begin,
in Efesiërs 3:14-15. In Die Boodskap word dit so vertaal:
“Juis daarom gaan ek op my knieë voor die Vader.
Al die gelowiges, of hulle nou reeds in die hemel is, of nog hier op aarde is,
is wie en wat hulle is omdat God hulle so gemaak het.”
Ons is familie van God. Dink weer, besef weer, jy is sy kind!
Calvin Miller het tereg gesê:
“Only three magnificent pieces of fortune have ever really come to my life.
First, the Father called me His child.
Second, Jesus has called me His brother.
Third, the Spirit has called me His companion.”
Wat ‘n wonderlike waarheid om uit te leef.
Geen wonder Paulus begin sy gebed met hierdie waarheid,
dat ons aan God te danke leef nie!
Alles is aan Hom alleen te danke!

Paulus bid verder in vers 16, Die Boodskap:
“Ek bid dat God, wat so wonderlik en sterk is,
deur sy Gees vir julle die krag sal gee,
wat julle nodig het om geestelik julle man te kan staan.”
Die Engels sê: “…not a brute strength, but a glorious inner strength.”
Sonder die krag van die Heilige Gees kan ons niks nie!
Laat die Heilige Gees jou versterk sodat jy kan doen wat Karl Barth sê:
“To clasp the hands in prayer,
is the beginning of an uprising against the disorder of this world.”
God se krag oortref alles!
Leef uit sý krag!
Sy innerlike krag wat Hy vir jou gee,
en wat enige iets in hierdie wêreld oorwin!
Weereens: Lééf uit sý krag!

Ernest