God is groot! God is nie ‘n mens nie. Hy is in die hemel
en ons is op die aarde. Hebreërs 12:29 noem Hom ‘n
verterende vuur. Ons mag nie met God familiêr raak en
Hom allerhande name noem wat nie Bybelse name is nie.
God openbaar Hom in sy Name. Dit is Wie Hy is. En tog,
al mag ons nie met Hom familiêr raak in terme van buite
Bybelse name nie, is die wonderlike dat ons familie van
God is!

Dit is hierdie oorstelpende waarheid wat Jesus ons kom
leer het: Dat ons God mag aanspreek as “Vader”!
Dat ons verder mag sê: “Ons Vader wat in die hemel is...”
- Matteus 6:9, wanneer ons in gebed met God praat.
Die rede waarom Jesus ons hierin lei is dat God na sy wese
Vader is! Dit is ook die eerste wat die Apostoliese
geloofsbelydenis van God sê: “Ek glo in God die Vader...”
Dit is opmerklik dat daar in die belydenis tussen die woorde
“God” en “Vader” geen komma is nie. Dit vloei aaneen.
Dit wil benadruk: God ís Vader!

Paulus verduidelik dit verder aan ons in Romeine 8:15:
“Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God
maak en wat ons tot God laat roep: Abba!” Dit beteken Vader.”
Ons mag deur die Heilige Gees God aanroep as “Abba!”,
dit wil sê “Vader”. Abba is eintlik ‘n Aramese woord wat as ‘n
troetelnaam die beste vertaal kan word met “Pappa”.
Ons kan God dus aanspreek as “Pappa”!

Dit beklemtoon die merkwaardige verhouding wat God
met sy kinders het! God is Pappa in die oortreffende trap!
Volmaakte Vader! Hy is die Bron van alle goedheid. Hy wil
soveel te meer as aardse vaders vir ons die beste gee!
Die ware ewige lewe gee! En op aarde die lewe in oorvloed,
vreugde, vrede. God weet wat die beste vir ons is. Ons kan
Hom vertrou om ons te versorg. Ons kan berus in sy beskikking
oor ons lewe, al loop dit nie altyd soos ons dit graag wil hê nie.
God bou aan ons om meer en meer die beeld van Jesus te wees.
Daarom gaan ons groei soms met pyn gepaard. Daarmee bereik
God sy doel met ons, en deur ons, met mense rondom ons.
Ons kan regtig elke dag soos kinders in God se arms in hardloop
en roep: “Abba, Pappa!”

Ernest