Die troudag, wanneer sy as bruid stralend verbind word met haar bruidegom, is die dag waarop ‘n vrou op haar mooiste lyk. Dit is een van die uitbeeldings wat die Woord gebruik as dit na die kerk van Jesus Christus verwys. Die kerk is die stralende bruid en die Here Jesus Christus is die bruidegom!

En soos met enige huwelik is daar ook mense wat die bruid en bruidegom ondersteun, ‘n gevolg. Strooijonkers en strooimeisies. Johannes die Doper gebruik hierdie beeld wanneer Jesus Christus al meer populêr word en hy al minder: Julle is self my getuies dat ek gesê het: ‘Ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor Hom uit gestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort; maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. (Johannes 3:28-30).

Die Bybel gebruik nie net die huweliksdag as ‘n uitbeelding van die verhouding tussen God en mens nie, maar ook die hele huweliksverhouding. Enersyds beeld die huwelik die verhouding tussen God en mens uit en andersyds is die God-mens verhouding ‘n roeping om op ‘n spesifieke manier teenoor mekaar in die huwelik, op te tree. (Efesiërs 5:25-33.)

Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame... Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied betoon.

En wanneer die Woord dan die uiteindelike hereniging van die bruid en bruidegom voorspel, gebruik dit weereens die beeld van die bruilofsmaal: Toe het ek ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ’n bruid wat vir haar man versier is. (Openbaring 21:1-2). En Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. ”Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my: “Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is.” (Openbaring 19:7-9). Ek en jy word nie net as gaste na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi nie, ons is die bruid van Jesus Christus. Kom ons gaan leef dan stralend en wy mekaar aan God!

Vrede!

Nelius