Die afgelope tyd het ons stilgestaan by verskillende uitbeeldings en aanwysings ten opsigte van die Kerk van Jesus Christus wat iets sê oor die identiteit en roeping van die kerk. Die kerk word gebou op die fondament van Jesus Christus self, die Rots, die Fondasie, die Hoeksteen. En dan is die kerk die Gebou van God (lewende stene), die Huisgesin/familie van God, die Liggaam van Jesus Christus en die Bruid van die Lam van God, die Bruidegom Jesus Christus.

Die vraag is egter nie net wie en hoe ons is nie, maar ook hoe moet ons dan wees? Hoe behoort ons as kinders van God, op te tree? Drie leidrade wat die Evangelies vir ons gee, is dat ons moet sout, lig en goeie suurdeeg wees! Wanneer Johannes die Doper van Jesus getuig, verwys hy na Hom as die Lig van die wêreld (Johannes 1:7-9), maar wanneer Jesus dan met sy dissipels praat oor hulle roeping as sy kerk (dissipels), stel Hy dat hulle (ons) die lig van die wêreld is en moet wees!

Dieselfde met die sout vir die aarde. Sout gee smaak en sout bring genesing. En dit is presies die werk (roeping) van kinders van God, die Kerk van Jesus Christus. Dit is wat Jesus aan sy eerste dissipels en aan ons verduidelik in Matteus 5:13-16: “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Die kerk is ook suurdeeg... Suurdeeg word nie net deel van ‘n groter geheel meel/deeg nie, maar deursuur en deurwerk dit as katalisators wat spesifieke prosesse moet veroorsaak of ’n spesifieke werking aan die gang moet sit of moet laat aanhou. Verder het Hy gesê: “Waarmee kan Ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg wat ’n vrou geneem en in twintig kilogram meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.” (Lukas 13:20+21). Suurdeeg kan egter positief of negatief inwerk, deursuur na ander mense se lewens. So waarsku Christus sy kerk ook oor die negatiewe effek van suurdeeg in Lukas 12:1+2: Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en Hom in die eerste plek tot sy dissipels gerig: “Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie.

Kom ons gaan wees dan lig, sout en goeie suurdeeg, wat in ander se lewens inspeel en ‘n positiewe effek op geliefdes en medemens om ons het, sodat God verheerlik kan word!

Vrede!

Nelius