Die grootste hiervan is die liefde! Die derde en belangrikste konsep in die trilogie van die basiese boustene van die christelike geloof uit die gawes van geloof, hoop en liefde... Dit sou vanpas wees om te bely dat Christenskap ‘n godsdiens van liefde is. ‘n Ware godsdiens van liefde! Hoe sou ‘n mens liefde definieer? In die Ou Testament kry ons die pragtige boek oor die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou – Hooglied! Die Lied van Liedere. In die Nuwe Testament kry ons baie verwysings na liefde, maar die eintlike boek van liefde in die Nuwe Testament is 1 Johannes. In hierdie kort boek van vyf hoofstukke word daar nie minder nie, as twee en dertig keer direk of indirek na liefde verwys.

Die vraag is egter, wat is liefde? Wat sou die definisie van Christelike liefde wees? Dalk sou ons om dit te vereenvoudig, drie terme kon gebruik: Gawe, opdrag en diens/opoffering. (GOD). Kom ons begin by die laaste... Diens/opoffering. Jy sou dit ook so kon sien, dat van God se kant af gesien, sy wese LIEFDE is! Hoe Hy dit aan ons betoon is opoffering/diensbaarheid. 1 Johannes 4 skryf daaroor as werklike/volmaakte liefde... nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening van ons sonde. God wat Hom opgeoffer het vir jou en my! Dit is volmaakte liefde! Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Híerin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. (1 Johannes 4:7-10).

En dan vra/verwag God ook sy liefde van ons! Dit word ‘n goddelike opdrag van die Here.
Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. (1 Johannes 3:1+18). Die roeping wat God aan ons gee om in sy Naam lief te hê.

Dan gee God sy liefde ook vir ons. ‘n Gawe van God. Die uitvloeisel daarvan: Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. (1 Johannes 4:11+12) En God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. (1 Johannes 4:16-19).

Mag God sy goddelike doel in, met en deur jou lewe bereik deur die liefde wat jy uitleef!

Vrede!

Nelius