“Julle krag lê in stil wees en vertroue hê op God”
Jesaja 30:15

God stuur Sy seun na hierdie wêreld.
Na ’n volk wat swaar dra aan al die “moets en moenies” van die Fariseërs
wat die wet nog swaarder laai as wat Moses dit van God ontvang het.
So sluip baie menslike wette in wat die lewe swaar maak vir God se kinders.
Tollenaars buit hulle uit met belastings,
die tempel word ontheilig deur handelaars,
prostitusie en afgodsdiens waaraan sommige van die volk hulle ook skuldig maak.
Dit is ‘n gruwel in God se oë.
In die ou Testament lees ons dat Hy selfs op ‘n keer spyt was dat Hy die mens gemaak het.

Dan kom Jesus!

Nie in ‘n skoon, gemeubileerde kamer in ‘n herberg nie,
maar in die stank van bokke en skape word Hy neergelê op strooi in ‘n krip.
Jesus beland in hierdie lawaaierige wêreld wat Hom nie wil ken nie!

Maar God het ‘n plan!

Johannes 3:16:
“God het die wêreld so liefgehad
dat Hy sy enigste Seun gegee het,
sodat dié wat in Hom glo,
nie verlore sal gaan nie
maar die ewige lewe sal hê.”

Jesus self getuig in Johannes 6:38:
”Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie,
maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Maar Jesus, die seun van God
word ook moeg van die gedurige gedrom om Hom
en soek diwels na ‘n stil plek om te gaan bid
en met sy Vader te praat.

Markus 6:30:
“Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het,
sodat Jesus en sy dissipels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie.
Hy sê toe vir hulle:
"Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie.
Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees.”

Matteus 14:23:
“Nadat Hy die mense weggestuur het,
het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid.
Toe dit aand word, was Hy daar alleen.”

Nog baie verse in die Woord leer ons hoe Jesus na ‘n stil plek gegaan het
om te bid en met Sy Vader te verkeer.

Moenie toelaat dat hierdie wêreld jou insluk nie.
Kom leer by Jesus om te midde van ‘n wêreld vol stemme,
stil by Sy voete te rus en te leer wat God se plan vir hierdie wêreld is.

Gaan dan uit en werk in die wingerd van God aan sy redingsplan vir die wêreld
en jy sal sy vrede ondervind wat alle verstand te bowe gaan.

Efesiërs 3:19:
“Mag julle sy liefde ken,
liefde wat ons verstand te bowe gaan,
en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.”

~Marie.