Wat het gemaak dat ‘n mens soos Dawid “’n man na God se hart” was?

...het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Ísai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. (Handelinge 13:22).

Die Here het vir Hom 'n man na sy hart gesoek; en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel. Uit 1 Samuel 13:14.

Ek lees dat Dawid ‘n gewone skaapwagtertjie was. Later koning geword en vir veertig jaar regeer het. Hy was ‘n digter en siterspeler wat dikwels vir Saul moes gaan speel om hom te kalmeer. 1 Samuel 16:23.

Hy durf Goliat aan met slegs ‘n slingervel en ‘n paar klippies. En dit toe hy nog ‘n jong seun was. I Samuel 17:40 Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit vyf gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak; en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn.

Ek lees ook dat daar bloed aan sy hande was en dat hy ‘n ander man se vrou gevat het. Hoewel toelaatbaar in daardie tyd, het hy vier vrouens gehad van wie Batseba die laaste een was. Hy het elf kinders gehad. Dawid was geliefd onder sy volksgenote en bekend vir sy dapperheid en wysheid in oorloë, maar moes ook baie male vlug vir sy lewe. Sou hierdie kwaliteite genoeg gewees het om hom ‘n man na God se hart te maak?

Nou waarom dan Dawid?

Dawid, die man na God se hart, het God lief gehad met ‘n passie! Die boek Psalms bly volgens my mening een van die boeke in die Bybel wat die meeste gelees word. Daarin vind ons hoop, troos, bemoediging. Met vele van sy gedigte kan ek myself vereenselwig.

Die wonderlikste eienskap van Dawid was sy liefde vir God. Sy vertroue en geloof in God. Sy Hoop, sy Skuilplek en Redder. Dawid het God besing, geloof en aanbid. In moelikhede het hy na God geroep. In alles bring hy lof en eer aan God. In die donker tye van sy lewe vertrou hy op God.

Die belangrikste wat ons moet onthou is dat dit gaan oor God se liefde vir die mens! God het Dawid gekies omdat Hy Dawid eerste liefgehad het en omdat God ons ook gekies en liefhet, is ons ook ‘n man/vrou na God se hart. Mag ons leer uit Dawid se liefdes-Psalms om God só lief te hê en ten alle tye op Hom alleen te vertrou!
(Psalm 18:2-3)

~Marie