2 Korintiërs 5:20: “Ons tree dus op as gesante van Christus,
en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek
julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!”
Gesante van Christus... Ambassadeurs van Christus. Moeder Teresa was so ‘n
persoon. Haar leuse van haar sendingstasie was: “Laat elke daad van my iets
moois wees vir God”. Dadelik dink ons “ek sal tog nie ‘n Moeder Teresa kan
wees nie”.
Maar dink net daaroor: Sy het ‘n droom gehad en sy het haar droom gaan deel
met die wat in beheer gestaan het. Sy het met net drie pennies vir hulle gaan sê:
“Ek het drie pennies en ‘n droom van God om ‘n weeshuis te bou.” Hulle het haar
eenvoudig geantwoord dat jy niks met drie pennies kan doen nie. “Ek weet”,
het sy geglimlag. “Maar met God en drie pennies kan ek enige iets doen!”
En sy het die weeshuis laat bou! Toe sy in 1979 die Nobelprys vir vrede gewen het,
wou sy geen onthaal hê nie. Sy het die 7000 Dollar vir die armes laat gee sodat hulle
kan weet dat hulle spesiaal is. Oor haar toekomsplanne het sy gesê:
“Ek neem een dag op ‘n slag. Gister is verby, môre het nog nie gekom nie. Ons het
net vandag om Jesus lief te hê.” Haar leuse was:
“Laat die Jesus in my die Jesus in jou dien.” Sy was ‘n gesant vir Christus!
Jy is ook ‘n gesant vir Christus! En God werk ook deur jou!

Om ‘n gesant vir Christus te wees is ‘n koninkryks-aanstelling.
God stel jou aan as gesant vir Christus. Ambassadeur vir Christus.
In vandag se terme is ‘n gesant ‘n ambassadeur. Wat is ons taak as
ambassadeur vir Christus?

Eerstens: ‘n Ambassadeur verteenwoordig jou land in ‘n vreemde land.
Jy leef eintlik onder vreemde mense, met vreemde gebruike en taal, en
gewoontes, en erfenisse en tradisies. Dit geld ook vir jou as ambassadeur
vir Christus. Jy leef die nuwe lewe in Christus tussen mense wat nie jou
manier van dink en optree verstaan nie. Jy is iemand met ander nuwe
waardes in Christus! Jy is ‘n Christen en jy verteenwoordig Hom in hierdie wêreld!

Tweedens: ‘n Ambassadeur praat nie namens homself nie, maar verteenwoordig
sy land. Jy is die stem van jou land. Dit gaan nie oor jou eie denkwyse of mening nie.
Jy dra die besluit van jou land oor. Jy doen en sê wat jou land vir jou opdrag gee om
te doen en te sê. Dit geld ook om ambassadeur van Christus in hierdie wêreld te
wees. Jy praat en doen wat Hy sê. Daarom moet jy naby aan Christus lewe.
Jy moet sy stem hoor.

Derdens: Die eer van die land is in die hande van die ambassadeur. Wanneer die
ambassadeur skandelik optree word die hele land daaraan gekoppel! ‘n Groot
verantwoordelikheid rus op jou skouers! Die eer van Christus en medegelowiges
is op die spel waar jy optree en praat. Jy gaan met valkoë dopgehou word omdat
jy ‘n ambassadeur vir Christus is. Dink twee keer voor jy praat of doen.

Ons kan nou maklik handdoek ingooi en dink ons sal dit “nie maak nie”.
Lees nou eers hier voor jy te vinnig dink jy kan nie:
Franciscus van Assisi het een van sy leerlinge genooi om saam met hom in
‘n dorpie te gaan preek. Hy het die geleentheid aangegryp. In die dorpie aangekom,
het Franciscus die een mens na die ander besoek, in hulle lief en leed gedeel, hulle
bemoedig, na hulle geluister. Teen die middag het hy gesê hulle kan nou weer
terugkeer na hul woonplek. Die student was stomgeslaan. Hulle het nog gladnie
gepreek nie! “Ons het nie?”...het Franciscus gevra. Toe verduidelik hy: “Mense het
die hele oggend na ons gekyk, en geluister, en gesien wat ons doen, en met ons
gepraat. Elke daad en elke woord van ons was ‘n preek. Ons het die hele oggend
gepreek!” By ‘n ander geleentheid het Franciscus gesê:
“Preek sonder ophou. As jy regtig moet, gebruik dan eers woorde”.

Ons almal “kan”! Ons is deur God aangestel en bemagtig om gesante van Christus
te wees. Die Heilige Gees in ons doen alles wat God wil. Gehoorsaam die Gees.
Dra die vrug van die Gees. Jou lewe word soos die Bybel gelees deur hulle wat nie
die Bybel lees nie. Gaan leef as gesant van Christus! Jy verteenwoordig Hom!

Ernest