Laai die gebedsbrief in pdf formaat af.

Laai hierdie week se omgeegroep-materiaal af.


Eredienste

Oggenddiens (8:30)

Soetdoring (9:00)

Aanddiens (18:30)

VOLHARD IN JOU GELOOF

LAAT ONS LIG SKYN!

AANDNAGMAAL

Hebreërs 12:2-3

“…laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.”

Matteus 5:14-16

”Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op die berg lê,kan nie weggesteek word nie ….”

1 Korintiërs 11:26

“Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”

-Ds Ernest Horn

-Ds Erika Boshoff

-Ds Ernest Horn

DOOP

Baie geluk aan Brian en Claudia met die doop van hul baba Danielle Martha Frost! Geluk ook aan Daan en Martie Kocks met die doop van hul kleinkind. Mag die Here jul wonderlik seën hierin, en met vreugde in die jare wat kom as ‘n verbondsfamilie!”

NAGMAAL

Ons vier vanaand aand nagmaal en nooi jou graag uit om jou verlossing in Christus feestelik te kom vier! Eerskomende Sondag oggend vier ons ook nagmaal! Onthou by altwee hierdie geleenthede die deurkollekte vir Bybelverspreiding.


Gebedsvesoeke

Kom ons dra sorg vir mekaar. Skakel asseblief enige inligting oor gemeentelede deur na die kerkkantoor [012] 567-3631 vir plasing in die Gebedsbrief. Skakel asseblief die onderstaande persone en bemoedig hulle en bid vir hulle. Kom ons reik só prakties uit na mekaar met hierdie bedieningsgeleentheid.

Siekes

Arnold Jansen van Vuuren (082 440 8123)
Paul Erasmus (071 688 4110)
Sheila van Jaarsveld (012 543 9606)
Adam Barnard (079 326 1531)
Leonie Keyser (082 433 3959).

Beterskap

Amanda Raath (073 281 6716)
Charlene Barnard (082 926 9433)
Getruida Janse van Rensburg (083 321 4503)
Sue van Niekerk (078 718 6659)
Koos Klopper (fietsongeluk).

Bedroefdes

Anita (072 634 0874) en Melt van Niekerk met die afsterwe van haar moeder Rieta du Plessis.


KATEGESE

Juniors:
Voorskool tot gr 6 in die bo-vertrek om 09:45 -10:30

Seniors:
Gr7 -10 in die kerkgebou om 17:00

Belydenisgroep:
Vanmiddag om 17:00 in die Kameel

VERGADERINGS en BYEENKOMSTE

Bid asb vir die Omgeegroep byeenkomste van hierdie week.

Maandag 19 Augustus 2013
19:00 KERKRAADSVERGADERING
Ons vra asb. jou voorbidding hiervoor.


VROUEBELANGE

Baie dankie aan almal wat so ruim bygedra het vir die Vrouebelange. Daar is nou geld beskikbaar vir nuwe tafeldoeke. Ons wil ook graag die tafels en stoele wat reeds in die binnehof is, vir die gemeente aankoop. Baie dankie aan Wallis en Marie vir die tyd wat hulle dit aan ons geleen het, en vir die goeie prys waarvoor hulle dit aan die gemeente beskikaar stel! Ons waardeer dit! Skakel asb. vir Daleen 082 415 7548 as jy hiermee kan help.


Ons is die Kerk!

Ses van ons gemeente het die voorreg gehad om ons gemeente Donderdag by ons jaarlikse Ringsittingsvergadering (by Magalieskruin) te verteenwoordig. Daar het ons saam stil geword en ons opnuut verwonder aan die genade om in Verbondenheid met Jesus Christus te kan leef. Ons het ook gereflekteer oor wat dit beteken om in vandag se tyd KERK van die Here JESUS te wees. Ons gaan mos nie kerk toe nie, ons is die kerk! Watter voorreg om dit elke dag te wees en te leef en ook in eredienste as feesgeleenthede saam te kom om God te aanbid!

By die Ringsitting het ons ook saam geworstel t.o.v. die moeilike ekonomiese tye wat ons beleef. Al die gemeentes worstel en kry swaarder, maar weet dat as elkeen van ons ons deel doen, ons sal kan voortgaan om die wil van God ook Noord van die Berg te soek en sy koninkryk te laat kom. Dankie, vir jou aandeel en gebede hierin!


Bring en Braai in die Boma

Onthou die BBB [Bring en Braai in die Boma] op 31 Augustus van 17:30 af wanneer ons saam met Wallis (ons Koster en Senior Leierkategeet), Marié en Yanka kuier. Daar sal vuur en pap en sous wees. RSVP - laat weet asb. vir Wallis (082 463 7015) voor of op Woensdag 28 Aug dat jy kom - dat ons kan weet vir   hoeveel om voor te berei. Bring eie stoele, vleis en drinkgoed.

Tafeltjies en stoele…

Die teedrink na eredienste in die binnehof is kosbaar en spesiaal vir ons gemeente. Hiertoe dra die tafels en stoele waarby ons kuier, baie by. Ons bedank die Vrouebelange wat       onderneem het om die helfte van die koste van die tafels te betaal. Ons kort nog R5000 om die res te kan betaal. As jy hiermee kan help, skakel een van die leraars of vir       Herman by die kerkkantoor. [076 527 9616 of 012 567 3631].


Kersmark

Die tyd snel voort en dit is sowaar al weer amper tyd vir die voorbereiding van ons jaarlikse KERSMARK! Die Kersmark vind plaas van Saterdag 26 Oktober tot   Saterdag 9 November. Die tafels word vanaf Vrydag 25 Oktober om 14:00       voorberei en dan weer Saterdag 9 November vanaf 14:00 opgepak. Skakel asb. met Herman Rudolph as jy ’n tafel wil bespreek by 012 567 3631 of 076 527 9616 of stuur ’n faks na 086 765 1357. Jy kan ook ’n epos stuur na ngkwboom@absamail.co.za of op die webtuiste by www.ngkwonderboom.co.za inskryf. Daar’s plek vir 60 tafels waarvan 30 al bespreek is! Moenie dit mis nie!


E-pos-probleem opgelos!

Na ’n paar maande wat sommige mense nie die Woord vir Lewe e-posse ontvang het nie, is die probleem uiteindelik opgelos! Die probleem was dat sommige internetdiensverskaffers e-posse van ons kerk se webwerf as "gemorspos" (spam) gesien het. Die webwerf is nou geskuif na 'n rekenaar wat nie beskou word as een wat gemorspos stuur nie. Indien jy nie meer e-posse, soos die Woord vir Lewe, ontvang nie, laat weet vir Ashton (078 718 6659 of prysdieheer@gmail.com) sodat hy jou e-posadres weer op die lys kan voeg.