’n Kollega van my en ek gesels gereeld dat dit blyk dat ander mense se lewens nie altyd maanskyn en rose is nie. Baie keer het ons as mense die persepsie dat party mense altyd die beste huis, die beste motor, die beste verhouding, die beste werk, ensovoorts het. Tog, as jy met ’n fyn oor luister wanneer hul praat is daar seer in hul stemme. Dit is dan wat ek besef, daar is soveel mense met gebroke harte. Ek is een van hulle. Ons is baie keer geneig om in ons enigheid, self die seer te verwerk. Die wêreld verwag dat ons as vroue (of mans) moet sterk wees.

Ander probeer weer vergeet van hul seerkry. Party vermy die seer. Ander ontken dat hul seer het. Gevolglik fokus hulp op vriende/vriendinne/familie of kollegas wat nié noodwendig God se plan ken nie. Die fokus verskuif dus na ander materialistiese dinge wat van die wêreld is. Hierdie materialistiese dinge is tydelike geluk of vervulling. In my geval, fokus ek op my werk en studies om my seer te verwerk. Ander fokus op sport. Party volg die uiterste deur die gebruik van alkohol, dwelms of ander middels. Soos Job, gaan sit party in sak en as. Hulle beywer hul tyd en energie aan die verdriet van die seer (Job 42:6).

Job se gehoor aan sy vriende het hom blind gemaak vir wie God werklik is. Baie van ons luister eerder na vriende of familie as na God. Dit maak ons blind vir die plan wat God vir ons het. Ek sien dit as satan se manier om die seer van die verlede te gebruik om ons doof te maak vir God se roeping. In my geval het ek selfs oor myself en eie integriteit begin twyfel. Ek raak selfs ongeduldig. Ek vra baie keer vrae soos: Hoekom ek Here? Voel jy dieselfde? Ek besef dan dat God se wonderdade te groot vir ons begrip as mens is (Job 42:3).

Die goeie nuus is dat Jesus ons ken (Joh 2:25). Hy het self ook geroep na God, toe Hy gevoel en gedink het dat God Hom verlaat het tydens die kruisiging. Jy mag dalk vra, nou wat is die goeie nuus?

Jesus het reeds die dood vir ons oorwin.

In Luk 12: 4-7, verseker Jesus ons dat Hy na ons kyk. “Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.” God sorg vir ons! “Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een uur verleng? (Luk 12:25).” Jesus vra dat ons nie moet fokus op die seer van die verlede nie. Ons hoef nie bekommerd te wees dat daar nie hoop is nie. Néé!

Ons fokus moet wees op Jesus wat reeds genesing gebring het deur die oorwinning. Ons fokus moet wees oor hoe ons die hier en die nou kan gebruik as ’n geleentheid om ons seer te verwerk en te getuig van die oorwinning. Ons het iets om na uit te sien!

Die pyn en seer wat ons tans beleef is tydelik. Mens van Wonderboom, ek bid dat jy nes Job God se liefde sal beleef. Ek bid dat jy ook sal fokus op die oorwinning, in plaas daarvan om te fokus op die seer. Ek sien nie, ons moet ons seer vermy, ontken of weg praat nie. Néé! Ek bid dat ek en jy fokus op Jesus se roeping vir ons. Daar is hoop en geleenthede om die seer te verwerk en met ander te deel dat daar hoop is! Ek bid vir wysheid en insig. Ek bid dat jou besluitneming vir die toekoms, die hier en die nou insluit. Ek bid dat jy saam met my die seer in God se handpalm sal plaas.

God wil graag die mosterdsaadjie van geleenthede en hoop in jou tuin plant!

Vertrou jy God genoeg? Ja of nee. Bid tot God! Roep na God! Hy sal sorg! Hy sal die mosterdsaadjie van hoop laat groei. Die mosterdsaadjie sal groei tot ’n groot boom waarin die mossies kan sit en nes maak. Die mosterdsaadjie sal skaduwee bied totdat God ons kom haal. Ek en jy moet net glo in God se wonderdaad van die oorwinning!