WAT IS DIE GENADEVERBOND? Ons kry die woord verbond hoofsaaklik in die Bybel. Dit is ‘n ander woord vir kontrak, verdrag of ooreenkoms. Dit bind elke party wat daarby betrokke is om te hou by die ooreenkoms waartoe hulle gekom het. Dit help ook die partye om mekaar te vertrou. Die Bybel leer ons dat God ook ‘n ooreenkoms met ons aangaan, en daardie ooreenkoms word “verbond” genoem. Dit is egter meer as net ‘n gewone ooreenkoms. Omdat dit God is wat van sy kant af die inisiatief neem in hierdie ooreenkoms, word dit ‘n genade-ooreenkoms. Ons verdien dit nie, en kan niks uit onsself doen dat hy ‘n ooreenkoms met ons hoef aan te gaan nie. Daarom noem ons hierdie genade-ooreenkoms die “genadeverbond”.

WAT IS DIE INHOUD EN BETEKENIS VAN DIE GENADEVERBOND? God kom in liefde na die mens toe wat Hy geskep het, en verklaar sy liefde aan ons, en belowe dat Hy ons vergewe op grond van die verlossingswerk van Jesus Christus! In Christus wil Hy ons Vader word en aan ons die ewige lewe as geskenk gee. Dit alles sonder dat ons dit verdien. Net uit genade. Daarom is dit sy genadeverbond met ons. Ons en die Here is nie twee gelyke partye wat met mekaar kan onderhandel en meeding ten opsigte van hierdie ooreenkoms nie. God kom net in genade en liefde na ons, sonder dat ons dit verdien, en ten spyte van ons sonde! Die Here gaan hierdie verbond met ons aan om ons ook te help om met sekerheid as sy kinders te kan leef. God belowe deur die verbond, wat Hy reeds met Abraham gesluit het, dat Hy ons God sal wees. Dit beteken dat Hy ons liefhet, ons vergewe, aan ons die ewige lewe gee, vir ons sorg, en ons seën. Wat moes Abraham, en ook ons na Abraham, doen ten opsigte van die verbond? Ons moet die Here dien, en liefhê, en eer. Dit is ons kant van die verbond wat ons moet nakom. En natuurlik wil ons nie anders as om juis uit dankbaarheid vir ons vergifnes en die ewige lewe dit vir die Here te doen nie.

DIE HERE GEE OOK ‘N TEKEN VAN SY VERBOND AAN ONS. In die Ou Testament is dit die besnydenis, en in die Nuwe Testament word dit vervang met die DOOP. Jesus gee self vir ons die nuwe teken van die doop in Matteus 28:19. Sy bloed het finaal aan die kruis gevloei vir ons sonde, en daarom vervang Hy die teken van besnydenis-bloed met die doop, waar water die simbool is van sy bloed wat ons sonde afwas. Die teken is die bewys van God se belofte dat Hy ons God sal wees, en ook dat ons God vertrou en liefhet. Daarom doop ons in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Die teken is ‘n teken van iets wat in ons hart plaasvind. God werk in ons hart om Hom lief te hê en te dien. Kinders is van die begin af in die verbond ingesluit. Selfs toe Isak nog glad nie kon glo nie, en maar agt dae oud was, moes Abraham hom laat besny as teken dat hy ‘n verbondskind is. Dit het ook alles met ons te doen. Ons staan steeds in die verbond met God. Die Nuwe Testament praat van die nuwe verbond omdat ons in Christus die volle betekenis daarvan terugskouend kan sien. Vandag doop ons nog steeds babas, net soos babas soos Isak in die Ou Testament die teken van die verbond ontvang het. God se genade en sy genadeverbond is nie afhanklik daarvan of die baba dit kan glo of nie. God skenk reeds sy beloftes aan die baba sonder dat die baba dit kan verstaan of verdien. Dit is juis wat genade is: Om te ontvang wat jy nie verdien nie, en nie te ontvang nie wat jy wel verdien.

DIE DOOP is ook ‘n teken en ‘n seël. Dit is ‘n teken dat Jesus ons sonde afwas, soos water vuilheid afwas. Dit is ook ‘n seël wat ‘n waarmerk is van God se beloftes en trou, net soos ‘n seël op ‘n kontrak. Daarmee merk die Here jou, en bevestig Hy jou as sy eiendom! In Jesus word jy sy kind! Dit roep jou op om die Here met jou hele hart lief te hê en te dien. Dit is jou antwoord op jou doop!! Mag die Here jou geloof versterk deurdat jy weet dat jy as sy kind gemerk is met die doop!