Tyd is een van die waardevolste besittings wat ons het. Ons kan niks doen sonder tyd nie. Andersom gesê, alles wat ons wil of moet doen, kos tyd. Om sonde te doen, kos tyd. Om die wil van die Here te doen kos ook tyd. Verder moet ons besef verlore tyd kan nooit weer ingehaal word nie. Elke minuut wat ons mors is vir altyd verlore!! Een van die belangrikste dinge wat ‘n Christen kan doen, is om effektief hul tyd te gebruik.

Die Bybel het baie te sê oor hoe gelowiges hul tyd moet gebruik. Een gedeelte staan veral uit: Efesiërs 5: 6 -20 (Lees dit). Let veral op vers 16: ”Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in ‘n goddelose tyd”. Die ou vertaling het gesê: “Koop die tyd uit, want die tye is boos”. Hierdeur probeer die Bybel vir ons sê dat ons oor tyd moet dink soos ‘n entrepreneur, d.i. “opportunisties”. Net soos ‘n entrepreneur die heeltyd geleenthede soek om geld te maak, moet ‘n Christen geleenthede soek om die wil van die Here te doen. Dink byvoorbeeld aan geleenthede om die Evangelie te deel, jou ouers te eer, liefdadigheid te bewys. Kan jy aan nog geleenthede dink?

Verder sê hierdie gedeelte ook ons moet met wysheid optree wanneer ons besluit hoe ons ons tyd moet gebruik. Net soos ‘n entrepreneur noukeurig hul somme doen voor ‘n groot besigheid onderneming, moet ‘n Christen wysheid en gebed toepas wanneer hul besluit hoe om hul tyd te bestee. Uiteindelik kom dit daarop neer om te weet wat die wil van God is. Is dit nou dit tyd om met jou broer of suster te praat oor hul sonde, of is dit beter om te wag vir ‘n meer geleë tyd?

‘n Ander bekende gedeelte wat handel oor tyd, is Prediker 3 (lees dit). Hierdie gedeelte wil ons daarvan bewus maak dat daar sekere tye is wat God eenkant gesit het vir sekere dinge om te gebeur. Daar is byvoorbeeld ‘n tyd om bly te wees, en ‘n tyd om hartseer te wees. ‘n Tyd om werk, en ‘n tyd om te rus. ‘n Wyse Christen weet om te onderskei tussen hierdie tye en tree daarvolgens op.

‘n Entjie verder in Prediker (11:6) lees ons hierdie raad: “Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee oes sal lewer nie en of altwee ewe goed sal wees nie.”. Met ander woorde: moet nie slap hande kry en sê : “Ek het nou genoeg gedoen” nie. Solank as wat jy tyd het, het jy geleentheid om goed te doen.

In Psalm 90 bid Moses dat God ons ‘n besef sal gee van hoe beperk ons tyd is en hoe dringend dit is dat ons begin om daardie tyd reg te gebruik. In vers 12 bid Hy dat God ons leer om ons dae te tel sodat ons kan besef hoe kosbaar dit is.
Jesus leer ons ook in Mat 6:25-34 dat ons een dag op ‘n slag moet leef. Die verlede is verby, en God het reeds vir ons toekomstige behoeftes voorsien. Daarom hoef ons net aan die hier en nou energie te bestee!

Om op te som:
•    Dink opportunisties oor tyd. Soek die heeltyd geleenthede om goed te doen.
•    Dink en bid oor hoe jy elke oomblik van jou lewe inrig.
•    Soek die wil van die Here in elke oomblik.
•    Besef dat daar bepaalde tye is vir alles. Moenie probeer slaap in werkstyd of werk in slapenstyd nie.
•    Moenie slap hande kry en dink jy het nou genoeg gedoen nie. Wees die heeltyd om die uitkyk vir geleenthede!
•    Besef jou tyd is beperk. Die gemiddelde mens leef net ongeveer 3600 weke. Hoeveel weke het jy nog oor om ‘n verskil te maak?
•    Leef in die hier en nou. Moenie jou kwel oor die toekoms of verlede nie.