Die maagd Maria die moeder van die Seun,
met twaalf Apostels aan Sy regterhand;
genees Hy, doen Hy wonder na wonder, deur die land.
Dan eindelik deur die verraad van die mens,
die kruis, die dood, die le
? graf.
Die Seun het opgestaan - deur God se krag.
Soos hul Hom dan op sien vaar,
kom die boodskap, die belofte duidelik deur.
Eendag! Op die wolke kom Hy weer!