Die NG Kerk Wonderboom versoek hiermee gekwalifiseerde en bevoegde kontrakteurs om te tender vir die herstel van die kerk se dak.

Tenderdokumente kan by die kekkantoor (H/V Pasley en Rosemarylaan, Annlin Pretoria) Afgehaal word tydens werksure ( 08H00 – 12H00).

Skakel Ninette vir verdere inligting: 082 829 2062

Koste van tender dokumente: R50-00 (Nie terugbetaalbaar)

Daar sal ‘n verpligte terrein vergadering wees 16 Februarie 2018 om 09h00.

Tender sluiting: Donderdag 22 Februarie 2018 om 12:00

Tenders moet by die kerk-kantoor ingehandig word. Geen laat tenders sal aanvaar word nie.

Tenders sal in die openbaar oopgemaak word direk na sluiting van die tender.

Slegs die totale/hoof tenderbedrag sal uitgelees word.