1. LIEF EN LEED – deel julle lief en leed met mekaar, met die oog op gebed en bemoediging van mekaar.

2. INGENOOI IN GOD SE RUS EN TYD – raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid. Ervaar die saamwees in sy teenwoordigheid, en bid saam vir die luister na sy stem uit sy Woord.

3. LUISTER NA GOD SE WOORD – lees LUKAS 10:1-20. Wat tref jou met die eerste oogopslag? Gesels daaroor.

4. LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD - Praat saam oor 5 belangrike dinge in hierdie gedeelte: 1. God stuur jou!! –( vers 1) 2. Die oes is groot! – (vers 2) 3. Die arbeiders is min. – ( vers 2) 4. Bid dan…! – (vers 2) 5. Gaan nou! – (vers 3).

5. LUISTER NOU WEER NA DIE WOORD – Jesus self stuur ons uit, in sy Naam. Wanneer Hy die 72 dissipels uitstuur, is hulle verteenwoordigend van almal wat vir die Here moet gaan getuig. Ons is sy dissipels! Hulle word deeglik bewus gemaak van hulle groot taak. Daarom kry hulle ook die opdrag om self te bid. Hulle moet ook bid vir nóg arbeiders, om die oes in te bring. Die gestuurdes bid. Ons, die gestuurdes, moet dus self ook hiervoor bid. Daar is nie mense op die pawiljoen wat bid vir dié op die veld wat die wedstryd moet speel nie. Almal is op die veld. Almal is gestuurdes, en almal bid! Vir die Here is daar nie pawiljoensittende godsdienstiges nie. Alle kinders van die Here is gestuurde dissipels, wat hulle geloof in die voorste linies uitleef! Hulle moet weet hulle is soos lammers tussen wolwe, sê Jesus in vers 3. Hulle gaan nie in eie krag nie, maar in God se krag! Jesus stuur ons, en daarom kan ons op Hom vertrou! Ons gaan ook soos lammers tussen wolwe, want Jesus stuur ons na die regte wêreld. Hy stuur ons nie in ‘n gemaksone in nie. Ons het nie geld, byvoordele of gewildheid wat op ons wag as gestuurdes nie. Daar is ook ‘n dringendheid by gestuurdes! Hulle moenie tyd verkwis nie, sê vers 4. Verder sien ons dat dissipels ook verhoudingsbouers is – verse 8-9. Hulle kom by mense uit in hulle regte lewensomstandighede. Hulle bereik mense waar hulle lewe. Hulle gaan leef hulle oortuigings daar uit. Daar waar hulle as gestuurdes ander mense vir die Here bereik! Hulle gee om vir mense in al hulle omstandighede. Gestuurdes van die Here gaan ook in sy gesag. Die Here se gesag. Onthou, mense verwerp ook nie vir jou nie, maar die Here se boodskap, indien hulle verwerp – verse 13 tot 16. Gestuurdes ervaar ook groot oorwinnings! En groot vreugde! - verse 17-24. Maar hulle meet nie sukses in menslike terme nie. Dit is nie hul eie oorwinnings nie. Hulle enigste dryfveer is hulle liefde vir die Here en mense!! Ons is deel van hierdie taakmag van die Here in die wêreld. Hierdie taakmag se name staan opgeskryf in die hemel – vers 20. En elkeen wat saam met ons die goeie nuus van Jesus omhels, is saam met ons op pad daarheen!!!

6. FOKUS OP WAT GOD DOEN – gesels saam oor dit wat jy waarneem, wat God deur gestuurdes doen!

7. ANTWOORD MET ONS LEWE – gesels oor hoe ons meer as gestuurdes vir die Here kan uitreik in die leefwêreld rondom onsself, daar waar ons elke dag lewe!

8. BID NOU SAAM. Hou veral vers 2 in gedagte wat sê dat ons as gestuurdes moet bid! Deel met die groep waarvoor hulle spesifiek vir JOU kan bid, in terme van jou gestuurdheid, daar waar JY vir die Here lewe. Bid ook aan die hand van die gebedsbrief vir die gemeente, en hulle wie se name daarin genoem word.

9. ADMINISTRASIE.– maak seker van die groep se diensbeurte en ander reëlings van belang.