1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd

Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag hê om in God se teenwoordigheid te wees.

3. Luister na God se Woord – Dit is Lydenstyd en een van die dae, Paasfees – die grootste fees in Christenskap. Met Lydenstyd oordink en vier ons die pad van lyding wat Jesus op aarde geloop het, en dat Hy in ons plek vir ons gesterf en opgestaan het. Lees Matteus 27:45-56. Jy kan ook Markus 15:33-41, Lukas 23:44-49 en Johannes 19:28-37 lees.

4. Luister na mekaar en die wêreld

Gesels oor hoe julle die optrede van die Romeinse soldate met die kruisiging van Jesus verstaan. Hulle was die aktiewe rolspelers wat by Jesus se kruisiging betrokke was. Watter ander mense het ook direk of indirek ‘n aandeel aan Jesus se kruisiging gehad?

5. Luister nou weer na die Woord

Dink nou na oor Matteus 27:54, Markus 15:39 en Lukas 23:47 Die woorde van die Romeinse offisier wat in bevel van Jesus se kruisiging was. “Hierdie man was werklik die Seun van God” en “Hierdie man was werklik onskuldig”. Wat val jou op wanneer jy hierdie gedeeltes vergelyk? In Matteus verklaar die offisier en die soldate dit, Markus verwys net na die offisier en in Lukas prys die offisier God wanneer hy na Jesus se onskuld verwys.

6. Fokus op wat God doen

Dit wat die Romeinse offisier en soldate sê, was in kort ‘n geloofsbelydenis, deur ongelowige mense: Hierdie man was werklik die Seun van God en onskuldig! Met alles wat rondom Jesus se kruisiging gebeur en wat Hy sê, oortuig God harde Romeinse soldate dat Hy sy Eniggebore Seun, Jesus Christus gegee het, omdat Hy die wêreld liefhet, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê! (Johannes 3:16). Hy maak ons sy kinders deur Jesus Christus. Johannes 1:12 sê aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te wees! Dit beteken dat Jesus Christus, die Eniggebore Seun van God, ons ook seuns en dogters van God maak. Ons is God se kinders saam met ons Here Jesus Christus!

7. Antwoord met ons lewe – Wat is jou geloofsbelydenis dus wanneer jy die goed en sleg in jou lewe en rondom jou sien en beleef? Wie is Jesus vir jou? Wie is jy vir God? ‘n Geloofsbelydenis wat hieruit sou voortvloei in die eerste eeue van die kerk, is Ichtus (IXTHUS  van ΙΧΘΥΣ]. Dit beteken vis in Grieks en staan vir Jesus (I) Christus (X) God se (Th) Seun (U) Verlosser (S). Dit (die vis) was in die eerste eeue die teken dat jy ‘n Christen is of dat Christene op ‘n sekere plek bymekaarkom of woon. Sommige mense plak dit op hulle motors of dra dit aan ‘n hangertjie om hulle nek, maar die belangrikste is dat ons lewe sal getuig van Wie Jesus Christus is en dat ons as kinders van God in hierdie wêreld sal optree! Met blydskap, genade, blymoedigheid, vergifnis en liefde!

8. Bid nou saam – Kom ons verootmoedig onsself dan in hierdie lydenstyd voor die Here en vier Jesus Christus se verlossing wat ons kinders van God gemaak het!  Buig nou in gebed voor die Here!