1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag om in God se teenwoordigheid te mag wees.

3. Luister na God se Woord – Lees Johannes 1:9-18 en Titus 2:9-15 eers in stilte deur. Vra iemand nou om dit hardop vir die groep voor te lees. Waaroor gaan dit hier? Let veral op na die verwysings na Jesus Christus en genade in hierdie gedeeltes.

4. Luister na mekaar en die wêreld – Dink na en gesels oor die betekenis van genade. Hoe mense genade en hoe bewys mense genade? Is daar genoeg genade in hierdie wêreld en het alle mense genade nodig? Wat is genade?

5. Luister nou weer na die Woord – Dink nou na oor Johannes 1:9-18 en Titus 2:9-15. Die gedeeltes praat spesifiek oor genade – oorvloedige genade. Genade is ‘n besluit van God. Dit is nie iets wat ek en jy kan kies of verdien nie. Genade is om, terwyl ons eintlike die ewige straf en oordeel van God verdien, absoluut en volkome vrygespreek te word deur God. Nie net vrygespreek te word nie, maar om kind van God te mag wees! En dit doen Hy deur sy Seun Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. In Johannes word Jesus Christus spesifiek met die waarheid gekoppel. Hy is die enigste en ware verlosser. Buiten Hom is daar niks of niemand anders nie.

En hierdie genade is vir alle mense. God het nie net vir een volk of groep mense gekom nie. Hy het vir alle mense gesterf en opgestaan. Wit en swart en bruin en geel. Watter taal jy ook al praat en wie jy ook al is. Vir goeie en slegte mense. Sy genade is oorvloedig en onbeperk.

6. Fokus op wat God doen – Ons kan God nie sien nie, maar deur sy Seun het Hy vir ons ‘sigbaar’ geword. Eers het God die wet gegee sodat ons kan weet hoe ons voor Hom, in ‘n verhouding met Hom moet lewe. Die wet veroordeel ons egter weens ons menslikheid en swakheid. En daarom het God sy Seun gestuur, vol genade en waarheid, sodat elkeen wat in Hom glo die ewige lewe sal hê! Hy gee ons die reg om kinders van God te wees!

 7. Antwoord met ons lewe –Genade is ‘n gawe, ‘n opdrag en ‘n roeping! Eers skenk God dit onverdiend aan ons – ‘n genadegawe. Dan beveel Hy ons om in sy Naam genade te bewys. En dan word dit die roeping en voorreg van God se kinders! Die vraag dus is, wat maak jy en ek met God se genade?

8. Bid nou saam – Buig voor Hom en dank Hom vir sy genade. Gaan leef dan uit God se genade en leef sy oorvloedige genade uit!