1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

 2. Ingenooi in God se rus en tyd – Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag om in God se teenwoordigheid te mag wees.

 3. Luister na God se Woord - Lees Hebreërs 12:1-3 en 2 Korintiërs 2:12-18 eers in stilte deur. Vra iemand nou om dit hardop vir die groep voor te lees. Waaroor gaan dit hier? Let op die rol wat geloof en ons Here Jesus Christus in hierdie gedeeltes speel.

 4. Luister na mekaar en die wêreld – Dink na en gesels oor die kerk. Hoe sien jy die kerk? Wat sou jy graag in die gemeente waarvan jy deel is wou sien? Hoekom is daar verskillende kerke en denominasies en is party dan reg en ander verkeerd?

 5. Luister nou weer na die Woord – Dink nou na oor Hebreërs 12:1-3 en 2 Korintiërs 2:12-18. Die gedeeltes sê iets oor ons geloof – oor ons identiteit in Jesus Christus. Ons is deel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en dit is iets waarop ons met reg trots kan wees! Maar wat beteken dit om gereformeerd te wees? Gaan dit oor ‘n spesifieke styl of voorkeur ten opsigte van die liedere wat ons sing, instrumente wat begelei en die manier waarop ons dit doen? Of gaan dit oor ‘n spesifieke manier waarop die erediens liturgies ingeklee word? Gaan dit dalk oor die kleredrag wat ons na die erediens dra of die wyse waarop die kerk bestuur word (kerkregering)? Daar is mense wat so dink, maar dit is nie werklik waaroor gereformeerdheid gaan nie!

 Gereformeerdheid gaan oor ’n sekere perspektief op die Christelike geloof; ‘n verstaan van die Woord van God en wat Kind-van-God-wees behels.  Dit sou in die vyf “solas” saamgevat kon word. Sola beteken “slegs” of “alleen” in Latyn. Die vyf solas is: Sola Gratia - slegs Genade,  Sola Fide - slegs Geloof, Solum Verbum - slegs die Woord, Solus Christus - slegs Jesus en Soli Deo Gloria - aan God alleen die eer! Die hoofsaak is dat ons uit genade alleen gered word, slegs deur geloof (nie uit verdienste nie) in Jesus Christus alleen (Hy is die Weg en die Waarheid en die Lewe) op grond van God se Woord (enigste bron) en dat ons as God se kinders leef (en sterf) slegs tot eer van God.

 6. Fokus op wat God doen – En dit alles gebeur deur ons Here Jesus Christus! Hy is die Middelpunt, Hy is die Lens waardeur ons Christenskap en kerkwees moet sien. Hy is die Kenmerk van die ware kerk! God bewys sy onverdiende genade deur Jesus! Ons word gered deur ons geloof in Hom! Die Bybel is die verhaal van Jesus Christus, die Lewende Woord! Daar is geen ander Naam gegee waardeur God wil dat ons gered sal word nie, as Jesus Christus en deur ons verbondenheid met Hom kan ons as kinders van God leef tot eer van God – onder leiding van sy Heilige Gees!

 7. Antwoord met ons lewe – Kom ons gaan dan hierdie jaar verder in terwyl ons bereid is om te verander en te groei onder leiding van sy Heilige Gees. Dit is ook die leuse en strewe van die NGK – die kerk waaraan ons behoort: Semper Reformanda! Altyd vernuwend en bereid om al meer na God se wil en beeld te verander! Wees trots op die kerk waarvan jy deel is en gaan lewe in gehoorsaamheid vir Jesus Christus!

8. Bid nou saam – Buig nou in gebed voor die Here Jesus Christus en vra Hom om jou (ons) al meer na sy beeld te verander sodat ons al meer sy wil sal soek en doen en sy beeld sal uitdra!