1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd

Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag hê om in God se teenwoordigheid te wees.

3. Luister na God se Woord – Lees Hebreërs 10:32-39, Hebreërs 11:1-3 en Hebreërs 12:1-3. Waroor gaan hierdie gedeeltes en wat val jou op?

4. Luister na mekaar en die wêreld

Gesels oor die algemene verkiesing wat voorlê op Woensdag 8 Mei. Moet ‘n mens gaan stem of nie? En vir wie? Hoe dink julle oor die politieke verwikkelinge in ons land en wat dink julle gaan gebeur?

5. Luister nou weer na die Woord

Dink nou saam na oor Hebreërs 10:32-39, Hebreërs 11:1-3 en Hebreërs 12:1-3. Hierdie gedeeltes handel enersyds oor die stryd van gelowiges in ‘n vyandige wêreld en andersyds oor geloof. ‘n Mens sou ook van geloofsvertroue, geloofsvolharding en geloofsonderskeiding kon praat. Hebreërs 11 gee ‘n mooi definisie van geloof: Om te glo (geloof) is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

6. Fokus op wat God doen

God het ons deur Jesus Christus verlos en van die duisternis na die lig gebring. Hy het aan ons die ware en ewige lewe  geskenk en is die Een wat ons versorg. God is die Skepper, die Onderhouer en die Verlosser van die mensdom. Hy stap met elke mens en volk ‘n pad, ook met ons in Suid-Afrika. Die drie gedeeltes in Hebreërs verwys na ‘n skare van geloofsgetuies wat getuig en vir ons voorbeelde is van mense en groepe wat hulle geloof onder moeilike omstandighede bely het en absoluut op God vertrou het. Sommiges selfs sonder om voor hulle dood die uitkoms van God te beleef of te verstaan. Maar hulle het geglo in God se beloftes en trou en in die toekoms wat Hy vir hulle in die oog gehad het! Een so ‘n belofte vind ons in Jeremia 29:11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle n toekoms gee, n verwagting! Die Here wil ook in hierdie land vir ons ‘n toekoms gee en hoop – ‘n verwagting!

7. Antwoord met ons lewe – Die grootste vraag met die verkiesing is nie vir wie moet ons stem of wat gaan gebeur nie, maar vertrou ons God? Glo jy werklik dat God ‘n pad en plan het vir hierdie land en dat Hy absoluut in beheer is? Dan moet ons as gelowiges biddend geloofsonderskeiding toepas. Dit is om biddend en voortdurend in afhanklikheid van die Heilige Gees te soek na wat God se wil vir ons is! God beplan vir ons ‘n toekoms – Hy het ‘n verwagting van en vir ons! Ons het egter volharding, geloof en gehoorsaamheid nodig. Hebreërs 10:36: Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.

8. Bid nou saam – Kom ons verootmoedig onsself dan voor die Here en erken dat Hy God is vir Wie niks onmoontlik is nie. Ons vertrou ons land en toekoms in sy hand en hou vas aan die redding wat Hy reeds vir ons gebring het en aan die toekoms wat Hy vir ons beplan. Vra die Here om my en jou te help om met geloofsonderskeiding en volharding te lewe en te soek na sy wil. Mag sy wil in hierdie land en ook in hierdie verkiesing geskied en Hy vir ons wysheid gee om sy wil te soek en te doen! Kies om God te vertrou!