1.    LIEF EN LEED – deel lief en leed met mekaar asook wat jou Sondag met die erediens getref het.

2.    INGENOOI IN GOD SE RUS EN TYD – vind rus in Sy teenwoordigheid en bid saam. Wanneer ons stil word voor God, is dit nie ons wat Hom nooi om by ons te wees nie maar die erkenning dat ons reeds in Sy teenwoordigheid is. Word stil en dank God vir hierdie onverdiende genade.

3.    LUISTER NA GOD SE WOORD – lees Lukas 15:8-10 en Handelinge 9:36. In Lukas 10 lees ons van ‘n vrou wat sorgvuldig en deeglik soek na verlore geld, en wanneer sy dit gekry het vier sy fees saam met haar vriendinne. Handelinge 9 vertel van ‘n gelowige vrou wat altyd besig was om goed te doen aan ander en die armes te help. Watter voorbeeld stel hierdie twee persone vir ons in vandag se wêreld? Deel in jou groep julle indruk met mekaar.

4.    LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD – in hierdie gedeeltes leer ons van twee vroue wat beide op besonderse wyse ‘n verskil gemaak het in hulle leef-wêreld. Die vrou in Lukas leer ons om te midde van en ten spyte van (ons of die wêreld se) omstandighede altyd aan te hou glo, te bly hoop en met vreugde te reageer op die positiewe uitkoms. Die vrou in Handelinge leer ons dat ons altyd moet besig wees om goed te doen. Ons as gelowiges weet, dat dit nie goeie werke is wat ons in die Hemel sal bring nie, maar tog vra Jesus dat ons sal goed doen aan ander, want as ons dit aan een van die geringstes gedoen het (of nie gedoen het nie) het ons dit aan Hom gedoen (of nie gedoen nie). Jesus het ons as sy hande en voete op aarde aangestel om Sy wil te gaan uitleef. Hy roep ons dus nie net op en stel ons aan nie, maar rus ons ook toe. Sy toerusting is nie net eenmalig nie, maar deurlopend en aanhoudend.

5.    LUISTER NOU WEER NA GOD SE WOORD – kyk weer na die teksgedeeltes, en gesels oor a) hoe kan ons altyd bly hoop ten spyte van ons omstandighede, b) by God is alles moontlik, c) leef gelukkig en met vreugde, d) tree op met wysheid (bly soekende), e) wees ‘n dissipel, f) bring verandering, g) wees troosters, h) en leef ‘n vol lewe.

6.    FOKUS OP WAT GOD DOEN – met hierdie twee vroue se verhale wil God vir ons sê daar is altyd hoop, vir Hom is niks onmoontlik nie. Ons moet net volhardend glo en leef. Hy wil ook hê dat ons Sy dissipels sal wees, verandering sal bring en vol lewens in Hom sal leef.

7.    ANTWOORD MET ONS LEWE – wees die man of vrou wat Jesus wil hê (en jou geroep het) jy moet wees.

8.    BID NOU SAAM – ons nader Hemelvaart en Pinkster. Bid nou reeds vir ‘n geseënde Pinksterreeks en voortdurende vervuldheid met die Heilige Gees.