1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd
Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag hê om in God se teenwoordigheid te wees.

3. Luister na God se Woord – Lees die volgende vier kort skrifgedeeltes: Johannes 15: 9-14 en 16:19-24, asook Filippense 2:1-4 en 1 Johannes 1:1-4.
4. Luister na mekaar en die wêreld
Hierdie gedeeltes raak almal ‘n gemeenskaplike saak aan, nl. blydskap. Gesels met mekaar oor wat ware blydskap werklik is. Wat maak mense bly? Is daar ‘n verskil tussen ‘n wêreldse en ‘n ware blydskap en wat sou die verskil wees?

5. Luister nou weer na die Woord
Lees weer Johannes 15: 9-14 en 16:19-24, asook Filippense 2:1-4 en 1 Johannes 1:1-4. Wat val julle op in hierdie skrifgedeeltes? Hierdie gedeeltes gaan oor blydskap – ‘n spesifieke tipe blydskap nl. volkome (volledige) blydskap. En hierdie blydskap word in verband gebring met eensgesindheid, verhoudings en ‘n gemeenskaplike roeping. ‘n Gesindheid van liefde, onselfsugtigheid en diensbaarheid bewerk ware blydskap. Jesus sê dat liefde wat uit gehoorsaamheid aan God vloei, blydskap bring.

6. Fokus op wat God doen
Ware blydskap kom van God. Net Hy kan volkome blydskap bewerk. Ons moet in Hom en in sy liefde bly om in die ware blydskap te kan deel. Wêreldse blydskap is maar tydelik en onvolledig. Mense vind aardse blydskap in plesier en besittings, maar God gee ware blydskap. Jesus vergelyk volkome blydskap met die aardse blydskap in ‘n interessante beeld. ‘n vrou wat met pyn geboorte skenk, maar van die pyn vergeet wanneer die nuwe lewe van die baba daar is. So het die pyn van God om sy Seun te gee, vir ons ware lewe en blydskap gebring, en vind ons blydskap in die opstanding en oorwinning van Jesus Christus.

7. Antwoord met ons lewe
Jesus verbind ware blydskap ook met gebed. Dit beteken dat ons in verhouding en afhanklikheid van God lewe. Dit vra dat ons gehoorsaam sal gaan lewe uit hierdie blydskap. God gee dit vir ons en vra dit van ons. Gebed, gehoorsaamheid en opoffering. Om nie vir jouself te lewe nie, maar vir ander. Om ander in die Naam van Jesus Christus aan te raak.

8. Bid nou saam
Die doop is ‘n herinnering hieraan. Dat ons in ‘n liefdesverhouding met die drie-enige God leef – Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons gaan leef dan vanuit ons verhouding met God en fokus op dit wat werklik gelukkig maak. Om God se liefde te ontvang en te beantwoord en met ander te deel! Buig nou in gebed voor die Here1