1. LIEF EN LEED: Deel julle lief en leed met mekaar, met die oog op gebed en die bemoediging van mekaar.

2. INGENOOI IN GOD SE RUS EN TYD: Raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid. Ervaar die saamwees van sy teenwoordigheid, en bid saam dat julle sy stem uit die Woord sal hoor.

3. LUISTER NA GOD SE WOORD:
Lees Lukas 12:22-34. Dit is die gedeelte waar Jesus vir ons (sy dissipels) leer om nie bekommerd te wees oor die lewe nie, maar eerder te fokus op God se koninkryk. Daar is ‘n parallelle gedeelte in Matteus 6:25-34.

4. LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD:
Deel met mekaar oor hoe julle voel of dink oor die landsvlag-debakel. Hoe dink en voel jy oor die “ou” landsvlag, die Oranje, Blanje, Blou... en hoe dink jy oor ons nuwe landsvlag? Is dit reg vir mense om ‘n kwessie te maak oor die ou/nuwe vlag en waarom of waarom nie?

5. LUISTER NOU WEER NA GOD SE WOORD:
Lees weer Lukas 12:22-34. In hierdie gedeelte spreek Jesus ‘n hele aantal kwessies aan. Die eerste is bekommernis oor die basiese behoeftes van die lewe – kos en klere. Dan praat Hy oor die versekering dat dit God is wat vir ons sorg met die belofte dat God vir ons sal sorg! ‘n Ongesonde bekommernis by ‘n kind van God is vir Hom: ongeloof! Derdens gee God aan ons die fokus wat ‘n kind van God moet hê: Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. (31). En dan troos Hy ons: Moenie bang wees nie klein kuddetjie, want dit was die wil van die Vader om die koninkryk vir julle te gee. (32). Om watter koninkryk gaan dit hier – ‘n aardse of ‘n hemelse?

Ons het deel aan ‘n dubbele burgerskap hier op aarde. Ons deel in Suid-Afrikaanse burgerskap, maar ook in die hemelse burgerskap. Baie plekke in die Bybel praat hieroor, o.a. die twee gedeeltes waarna verwys is, maar ook bv. ‘n boek soos Hebreërs wat praat van ‘n hemelse vaderland en die onwankelbare koninkryk van God. Miskien sal die nuwe landsvlag vir baie van ons nie dieselfde sentiment hê as die ou landsvlag nie. En daarmee moet ons vrede maak. Dink maar aan die Vlaglied wat ons in die Voortrekkers en op militêre parades baie gehoor en gesing het. En aan ons vorige volkslied, die Stem. Met woorde in beide liedere wat dalk vir alle Suid-Afrikaners goed sou kon wees. Dit laat ‘n mens met heimwee terugdink.

6. FOKUS OP WAT GOD DOEN:
Maar wat van ons nuwe vlag? Miskien sal dit ons as gelowiges in hierdie land help as ons op ‘n ander manier na die nuwe vlag kyk. Nie in politieke sin nie, maar meer op ‘n geestelike vlak. Dan hoef ons ook nie verskillende vlae teen mekaar af te speel nie, en dan sou gelowiges in die RSA ‘n soeke na ‘n nuwe koninkryk – die koninkryk van God – kan weerspieël. Ons ewige burgerskap staan tog bo ons aardse burgerskap!

Die nuwe vlag het ses kleure: Wit, swart, geel, rooi, groen en blou. Dit is ook die kleure waarmee ons die Goeie Nuus van die Evangelie sou kon uitbeeld. Wit simboliseer dat God elke mens gemaak het na sy beeld, volmaak en heilig (Gen. 1:26). Swart simboliseer die sonde wat beteken dat daar in elke mens ‘n stuk sonde is wat na veroordeling lei. (Rom. 3:23). God is egter van ewigheid af met ons besig en met ons op pad na die hemelse heerlikheid. (Geel/goud). Daarom stuur Hy sy Seun Jesus Christus om vir ons te sterf en op te staan. Die bloed van ons Here Jesus reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Joh. 1:7). (Rooi). Nou word ons as beeld van God herstel (Wit) en groei ons (Groen) na sy wil en beeld terwyl ons met die Hoop (sekerheid) en getuienis lewe dat ons aan God behoort en dat Hy sal sorg (1 Pet. 3:15)! Hoop word deur Blou uitgebeeld.

7. ANTWOORD MET JOU LEWE:
‘n Kind van God is altyd gereed om te getuig oor die Hoop wat in jou lewe ten spyte van bekommernisse of onreg. Kom ons gaan soek en vestig dan die beeld van God in elke mens in ons land! Ons vir jou Suid-Afrika!

8. BID NOU SAAM!
Vra die Here om ons met hierdie roeping te help en dank Hom dat ons ‘n aardse, maar ook ‘n hemelse burgerskap besit! Bid om wysheid dat ons as sy kinders in Suid-Afrika ten alle tye sal weet hoe om op te tree as burgers van sy koninkryk. Laat U koninkryk kom, ook hier op aarde, net soos in die hemel!