1. Lief en leed – deel met mekaar julle lief en leed vir bemoediging en voorbidding.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – vind rus in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. Luister na GOD se Woord – Lees Levitikus 16:1-10 en 26 saam deur. Dit is die verhaal van die instelling van die groot Versoendag – die een keer per jaar wat die Hoëpriester vir die sondes van die volk kon intree in die Allerheiligste deel van die tempel (tabernakel). Met watter skrikwekkende gebeure begin die vertelling? Aaron se twee seuns wat (waarskynlik onnadenkend en onvoorbereid) aan God ‘n offer wou bring, en dan sterf omdat hulle God se heiligheid aangetas het. Let daarop dat die Hoëpriester eers vir homself en vir die ander priesters en daarna vir die volk moes intree met verskillende offers – sondeoffers en brandoffers. Dink na oor wat die verskillende offers impliseer.

4. Luister na mekaar en die wêreld – Dit is vir ons as mense so moeilik om verantwoordelikheid te aanvaar. Ons is alewig op soek na een of ander sondebok (Scape-goat) wat die skuld en verantwoordelikheid moet dra vir alles wat verkeerd loop. Adam beskuldig Eva (en sommer die Here ook) en Eva beskuldig die slang. In ons land is dit sommer apartheid! Dit is tog so moeilik vir mense self om skuld te erken. Watter dinge/mense is daar wat alewig die skuld kry vir als wat fout gaan?

5. Luister nou weer na God se Woord – Lees nou weer Levitikus 16:1-10 en ook Hebreërs 10:1-14. Watter ooreenkomste en verskille is in die twee gedeeltes? Let veral op die gebruik van die sondebok (en) Asasel. Asasel sou op verskillende maniere verstaan kon word. As sinoniem vir sondebok, of as die grammadoelas = ongerepte onsienlike, waarheen die bok met die sonde van die volk gestuur word. M.a.w. ‘n woesteny wat impliseer dat die volk nie net skoongewas word nie (die sondebok wat geoffer word), maar dat hulle sondes ook van hulle verwyder word (die bok vir Asasel). Laat dit jou nie ook dink aan Jesus Christus wat ‘n ewige, volmaakte offer aan God gebring het deur Homself te offer nie? In ons plek neem Hy ons skuld en sonde en dus God se oordeel op ons en was ons skoon met sy bloed. En Hy verwyder ons sondes en skuld van ons so ver as wat die Ooste en die Weste van mekaar verwyder is! Jesus word die Sondebok, Asasel vir jou en vir my! Dit is die heerlike verlossing wat ons telkens ook met Nagmaal vier.

6. Fokus op wat god doen – Die gedeelte herinner ons nogal aan 1 Johannes 1:8+9 wat sê: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” Wat ‘n heerlike wete en sekerheid!

7. Antwoord met ons lewe – Kom ons gaan bely dan ons skuld en aanvaar die vergifnis wat Jesus deur sy bloed as finale, volkome offer gebring het. En dan lewe ons uit die vryspraak en redding wat Hy vir ons bewerk het!

8. Bid nou saam! -Dank God dan vir sy vergifnis en wy jou-/ julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is, gegrond op die eenmalige volkome offer van Jesus aan die kruis!