1. Lief en leed – Deel met mekaar die lief en leed van die afgelope paar weke asook wat jou Sondag met die eredienste getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – Ons leef elke oomblik in God se stille teenwoordigheid. Raak rustig en stil en besef dat die Almagtige by jou is en dat jy/julle die voorreg het om met vrymoedigheid tot Hom te nader. Sê in stil gebed vir Hom dankie net vir die voorreg om met Hom in ‘n verhouding te mag staan.

3. Luister na God se Woord - Lees nou 2 Korintiërs 3 eers in stilte deur. Maak beurte in die groep om dit afwisselend hardop deur te lees. Watter vers/gedagte tref jou die meeste? Doen moeite om die Here in julle gebede te dank vir sy Goddelike Woord. Gesels dan oor die Woord van die Here. Wat beteken dit vir jou om God se Woord te kan lees en watter verskil sou dit gemaak het as ons nie God se Woord gehad het om te lees nie?

4. Luister na mekaar en die wêreld – Deel met mekaar oor hoe jy God se Woord sien. Watter woorde of beelde kan ons gebruik om God se Woord mee te beskryf? Dalk kan julle ‘n lysie maak hiervan. Wat sê elke beeld of naam van die Bybel oor die rol of funksie wat die Bybel in ons lewens speel? Gesels nou in die groep oor hoe julle dink mense na die Bybel kyk en hoe mense dink die Bybel verstaan moet word? Is daar net een manier of baie maniere? Is daar reg en verkeerd?

5. Luister nou weer na die Woord – Lees nou ook die bekende 2 Timoteus 3:15-17 Hoe sal jy 2 Korintiërs 3 en die gedeelte met mekaar in verband bring?

6. Fokus op wat God doen – Die wonderlike van 2 Kor 3:6 wat sê dat die letter doodmaak, maar die Gees lewend, is dat ek en jy nie langer onder die oordeel (van die wet) staan nie, maar onder God se genade! Al sou ons vanweë ons sondigheid veroordeel moes word, het die Here ons in ‘n nuwe verhouding (verbond) met Hom gestel. En so leer ken ons God deur sy Woord, onder leiding van die Heilige Gees se werking in ons. En dan vertrou Hy ook nog sy Woord/e aan ons toe om lewende briewe te gaan wees vir Hom

7. Antwoord met ons lewe - Ons het dus nie net die voorreg om God se Woord te lees nie, maar dit ook uit te dra. Ons as gelowiges is lewende aanbevelingsbriewe (getuigskrifte) van Jesus die Verlosser, en die Heilige Gees skryf deur ons lewens op die harte en lewens van ander mense!  Dit beteken dat ons nie net God se Woord moet lees nie, maar ook moet leef!!! Ons het die voorreg om Bybels aan ander mense te kan gee asook om “Bybels” vir ander te wees! Ons is aanbevelingsbriewe (geloofsbriewe) van God aan ander mense. Gesels oor hoe ons dit kan doen?!?!

8. Bid nou saam

  • Loof die Here vir die voorreg om sy Woord te kan lees en leef!
  • Vra Hom om ons oë oop te maak vir geleenthede om sy Woord te kan deel.
  • Bid vir die mense in die gebedsbrief of waarvan jy weet wat siek of hartseer is.
  • Bid vir alle instansies waarvan julle weet wat God se Woord uitdra, bv. die Gideons, Bybelwa, Bybelgenootskap en ons gemeente hier en in Madagaskar en Mosambiek
  • Bid dat elkeen van ons ware aanbevelingsbriewe van God se Woord/e sal wees!

9. Administrasie
Reël julle diensbeurte en die volgende byeenkoms.