Gedenktuin

Die algemene verval en agteruitgang van plaaslike begrafplase is vir almal 'n bron van kommer. Vandalisme, verwaarlosing en misdaad maak dit onmoonlik om geliefdes se laaste rusplek in vrede te besoek. Die Wonderboom Gedenktuin is geleë op die terrein van NG Gemeente Wonderboom en kan die naasbestaandes op 'n waardige manier afskeid neem en ook later sy of haar laaste rusplek in veiligheid besoek. Die gedenktuin is geleë in 'n omringde siersteemuur. Elke nis is bedek met 'n Granietdeksteen en is geskik vir bewaring van twee kissies. Die Gedenktuin bied 'n veilige, rustige tuinatmosfeer asook gemoedsrus.

Die koste aan verbonde is:

a. Enkel nis is R 2000.00 en R3.50 per letter of syfer.

b. Dubbel nis is R3000.00 en R3.50 per letter of syfer.

Vir meer besonderhede skakel: Wilma du Plessis by (012) 543 0403 of die Kerkkantoor Maandae tot Vrydae (09:00 - 12:00) by (012) 567 3631