Die Nehemia Bybelinstituut voorsien broodnodige teologiese opleiding.

Die Nehemia Projek in samewerking met die Nehemia Bybelinstituut het reeds in 1995 in die gemeente begin met die doel om broodnodige teologiese opleiding te verskaf aan die kerkleiers van die Afrika Onafhanklike Kerke.  Ongeveer 80-90% van hierdie kerkleiers het baie min of geen teologiese opleiding.

Sedertdien het die aantal studente dramaties gegroei – tot einde 2010 was daar al meer as 4500 studente.‘n Nuwe ontwikkeling is dat talle NG gemeentes ook die Nehemia Bybelinstituut studiemateriaal gebruik vir hul Bybelskole.

Kontakpersoon:  Ds Gawie Coetzee; epos:  gawiegc@telkomsa.net of 082 923 8536.