God is almagtig, en niks kan sy planne laat misluk nie.
Selfs die dinge wat ten kwade in ons lewens gebeur, kan Hom nie keer nie.
Hy keer dit om, en laat die goeie daaruit kom,
ter wille van ons, en die eer van sy Naam!

Josef se lewe is ‘n sprekende en treffende voorbeeld daarvan.
Josef se broers haat hom so dat hulle hom wou doodmaak.
Hulle verkoop hom egter as slaaf.
In Egipte kry hy die guns van die Farao.
Hy word aangestel as tweede in bevel in die hele land.
Kwaai hongersnood dwing sy broers na Egipte om kos te koop.
Hulle weet nie dat dit Josef is voor wie hulle moet buig nie.
Wanneer Josef homself uiteindelik aan hulle bekendstel, sê hy:
“Julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie,
want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red.” Genesis 45:5.
In Genesis 50:20 sê hy:
“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen:
Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het.”

Dit is opwindend en bemoedigend ten opsigte van ons eie lewens!
Enige iets kwaad wat met ons kan gebeur,
kan die Here omkeer, en tot sy eer omskep!
Wanneer jy vandag ontmoedig is weens jou omstandighede,
kan jy vashou aan die uitkoms wat die Here beplan ter wille van jou,
en ter wille van die eer van sy Naam!
Jubel en juig in sy wysheid, sy krag, en sy soewereiniteit.
Hy is besig om alle dinge ten goede te laat meewerk vir jou wat Hom liefhet,
vir jou wat volgens sy besluit geroep is! Romeine 8:28.

Ernest