Jesus self stuur ons uit in sy Naam.
Wanneer Jesus in Lukas 10 die 72 dissipels uitstuur,
is hulle verteenwoordigend van ons almal.
Hulle is deeglik bewus van hul groot taak.
Daarom moet hulle self bid, vir nog arbeiders om die oes in te bring!
Die gestuurdes bid.
Daar is nie ouens op die pawiljoen wat bid nie.
Die wat bid, is ook die gestuurdes!
Vir Jesus is daar nie iemand soos pawiljoensittende godsdienstiges nie.
Gestuurdes, dissipels, leef hul geloof in die voorste linies uit.
Hulle is soos lammers tussen wolwe, sê Jesus in Lukas 10:3.
Maar Jesus stuur ons, en daarom kan ons op Hom vertrou!

Hy stuur ons ook uit na die regte wêreld.
Hy stuur ons nie in ‘n gemaksone in nie.
Ons het nie geld, byvoordele, gerief of gewildheid wat op ons wag as gestuurdes nie.
Daar is ook ‘n dringendheid by gestuurdes.(10:4)

Dissipels is ook verhoudingsbouers.
Hulle kom by mense uit in hulle regte lewensomstandighede.
Hulle bereik hulle waar hulle leef.
Hulle leef hul eie oortuigings uit,
daar waar hulle as gestuurdes mense vir die Here bereik.
Hulle gee om vir mense in hulle nood.(10:8-10.)

Gestuurdes van die Here gaan in sy gesag. Groot gesag. Die Here se gesag!
Mense verwerp ook nie vir jou nie, maar die Here se boodskap as hulle verwerp. (10:13-16.)
Gestuurde dissipels ervaar ook groot oorwinnings, en vreugde! (10:17-24.)
Maar hulle meet nie sukses in menslike terme nie.
Dit is nie hul eie oorwinnings nie.
Hulle enigste dryfveer is hul liefde vir die Here!

Ons is deel van hierdie taakmag van die Here in hierdie wêreld!
Hierdie taakmag se name staan opgeskryf in die hemel.(10:20.)
En elkeen wat saam met ons die goeie nuus van Jesus omhels,
die wonderlike nuus wat ons daagliks uitdeel, en uitleef,
is saam met ons op pad daarheen!

Ernest