Reeds in Josua 1:9 het die Here gesê:
“Moenie bang wees nie, want Ek, die Here
jou God, is by jou oral waar jy gaan.”
Ons besef dit nie altyd nie.
Ronald Rolheiser het gesê:
“God is always present,
but we are not always present to God.”
Let op wat sê Psalm 105:4:
“Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig sy teenwoordigheid.”
Soek gedurig sy teenwoordigheid!

Broer Lawrence het baie lank terug ‘n boek
geskryf met die titel: “Practising the Presence of God”.
Hy was vir vyftien jaar lank verantwoordelik om die
potte en panne in ‘n klooster te was. Hy het nie van
die werk gehou nie en baie daaroor geworstel.
Wie sou nie? Hy het egter besluit om sy werk te
verander in ‘n oefening om God se teenwoordigheid
in alles te ervaar. Hierdie boek wat hy daaroor geskryf
het, het uiteindelik baie vir mense beteken in die eeue
wat sou volg! Hoe het God nie deur sy skottelgoed
wassery gewerk nie! Hoe kan ons God se
teenwoordigheid so ervaar?
Besef die volgende waarhede:

Weet dat God nie beperk word deur sekere dinge of
plekke nie. Hy werk deur alles, oral, soos Hy wil.
Hy is veral waar sy kinders is. Hy belowe dit soveel keer
in sy Woord.

God word ook nie vasgepen deur standpunte of
menslike oortuigings nie. God is nie “ons” God en nié
“julle” God nie. Hy word ook nie vasgepen deur ‘n volk
of nasie nie. Ook nie deur ‘n plek nie. Enige iemand kan
op enige plek uitroep: “Die Here is in hierdie plek,
by ons.” God is oral. God is God van die heelal.
Sy koninkryk is groter as ons koninkryke.

God is teenwoordig, of mense dit wil erken of nie.
God is nie afhanklik van ons sienings oor Hom nie.
Die Rus, Joeri Gagarin, was die eerste mens wat in ‘n
ruimtetuig om die aarde gewentel het. Met sy
terugkeer het hy gesê: “Ek het orals gesoek,
maar God nêrens gesien nie.” Iemand het daarop
geantwoord: “If we had taken off his space suit for just
one second, he would have seen God pretty quickly.”

God is in sy teenwoordigheid beskikbaar vir die wat na
Hom roep en na Hom soek. Psalm 121 sê dat God nie
insluimer of slaap nie. Hy is altyd daar in sy liefde en
genade. Ons moet doelbewus die teenwoordigheid
van God besef, en doelbewus daarin leef.
Emily Dickinson het gesê: “Who has not found the
heaven below, will fail of it above. God’s residence is
next to mine, His furniture is love.” Sy woonplek is
sefs meer as langs my, dit is ín my!
Deur die Heilige Gees!
Luister weer na wat Broer Lawrence sê:
“Practise the presence of God!”

Ernest