Die lewe van ‘n Geesvervulde kind van God
word deurlopend vernuwe. Hy begin vrug dra,
want “die vrug van die Gees is liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,
getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” –
Gal. 5:22-23.
Teenoor die vrug van die Gees stel Paulus die
“praktyke van die sondige natuur.” – Gal 5:19.
Die rede hiervoor is dat dit wat die sondige
natuur voortbring, uit homself geproduseer word.
Die Gees aan die ander kant is die bron van nuwe
lewe. Hy dra sy vrug in die lewe van God se kinders.

Die woord “vrug” van die Gees word in die
enkelvoud gebruik, en dui op nege dele of fasette
van die vrug van die Gees. Daar word nie van
“vrugte” gepraat nie omdat daar in werklikheid net
een vrug deur die Heilige Gees in ons lewens te
voorskyn gebring word, en dit is liefde! Liefde spoel
oor in vreugde – ‘n ander vorm van liefde – want as
jy liefhet is jy vol vreugde. As jy liefhet is jy ook
vriendelik, geduldig, getrou...al die dele van die
vrug van die Gees.

Die liefde van Christus dring ons. As ons die Griekse
woord vir “dring” letterlik vertaal, kan ons dit ook so
vertaal: “Die liefde van Christus het ons geheel en al
in beslag geneem.” Eiebelang is nie meer prioriteit nie.
Die Here is nou die fokus van jou lewe. Dit is duidelik
dat hierdie soort liefde nie uit onsself kan kom nie.

Dit is bonatuurlike liefde; “die vrug van die Gees”:
Ons kan dus sê vreugde is liefde wat juig.
Vrede is liefde wat rus vind in God, die Heilige Gees.
Geduld kan omskryf word as liefde wat wag op die
leiding van die Heilige Gees.
Vriendelikheid is liefde wat grondvat in die samelewing.
Goedhartigheid is liefde aan die werk.
Getrouheid is liefde op die proef gestel.
Nederigheid is liefde in oorgawe.
Selfbeheersing is liefde onder druk.

Hoe word die vrug van die Gees deel van ons lewe?
Paulus sê: “Laat julle lewe steeds deur die Gees van
God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die
begeertes van julle sondige natuur nie.” – Gal. 5:16.
Ons moet oomblik vir oomblik afhanklik bly van die
Heilige Gees en Hom voortdurend vertrou en
gehoorsaam om in ons lewens te bewerkstellig wat
Jesus aan die kruis vir ons verwerf het!
“...laat die Gees julle vervul...” – Ef. 5:18.

Ernest