Hoe wonderlik is dit nie om in die greep van
die Heilige Gees te leef nie!
Kyk net wat sê Romeine 8:5-9 daaroor:
“Mense wat toelaat dat die Heilige Gees hulle
lewens beheer, se koppe is heeltyd besig met
die dinge wat vir die Gees belangrik is. Mense
wie se denke en dade in die greep van die sonde
vasgevang is, leef in die dood. Maar mense wie
se denke en dade in die greep van die Gees
vasgevang is, ken ware lewe en vrede. Mense
wat heeltyd op die sonde ingestel is, is vyande
van God. Hulle steur hulle nie aan wat Hy in die
wet sê nie. Omdat die sonde oor hulle heers,
kan hulle glad nie doen wat God vra nie. Julle is
egter nie meer in die greep van die sonde nie.
Nee, julle lewe staan nou onder beheer van die
Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie
in iemand se lewe aanwesig is nie, behoort hy glad
nie aan Hom nie – so eenvoudig is dit.”
Let weer op hierdie belangrike woorde:
Mense wie se denke en dade in die greep van die
Gees vasgevang is, ken ware lewe en vrede!
So iemand steur hulle aan God se wil, dit wat Hy
in die wet sê. Wat is dit wat Hy in die wet sê?
Dit is die waarheid waarin die Gees ons lei en
laat leef. Die wil van God wat lewe en vrede gee!

Jack London se “White Fang” gaan oor ‘n mak
gemaakte wilde dier wat half-hond-half-wolf is.
Ongelukkig was White Fang mal oor hoenders en
het op ‘n keer ongeveer 50 hoenders doodgebyt.
Sy baas, Wheedon Scott, het ernstig met hom geraas
en hom weer in die hoenderhok ingevat. Met baie
geduld het hy aangehou om White Fang te leer om
die hoenders met rus te laat. Dit het regtig baie
geduld geneem. Wheedon se pa het gedink dit gaan
gladnie werk nie. Op ‘n punt het hulle besluit dat
hulle die kans gaan waag om White Fang in die
hoenderhok toe te maak vir die hele middag!
Hulle het onrustig gewag op wat gaan gebeur...
Jack London beskryf die toneel dan so:
“Locked in the chickenyard White Fang lay down
and went to sleep! The chickens he calmly ignored.
So far as he was concerned they did not exist!
At four o’clock he executed a running jump and
leaped to the ground outside! He had learned the law.”

Wat beteken hierdie woorde? “He had learned the law?”
Watter wet was dit? Die wet van gehoorsaamheid!
Wat ‘n verandering moes daar nie in White Fang se kop
en gedrag plaasvind nie!

Die Heilige Gees doen nog oneindig meer met ons as dit!
Vers 5 sê: “Mense wat toelaat dat die Gees hulle lewens
beheer, se koppe is heeltyd besig met dinge wat vir die
Gees belangrik is.” En vers 6 se tweede deel:
“...mense wie se denke en dade in die greep van die Gees
vasgevang is, ken ware lewe en vrede.” En dan vers 9:
“...julle lewens staan nou onder beheer van die Gees wat
in julle bly.” Ons leef nou ook onder die “wet” van
gehoorsaamheid aan die Heilige Gees! Dit beteken ons is
Gees-beheers, Jesus-gesentreerd, en God-gefokus!
Leef in die greep van die Gees!

Ernest