Anders as in die moderne wêreld,
waarin mense aanvaar dat hulle self enige
geheim kan ontrafel, het die mense in die
antieke wêreld geglo dat niemand ‘n geheim
kan ontrafel nie. Al manier om insig in ‘n geheim te
kry, was as die persoon wat die geheim geken het,
dit bekend gemaak het.

Paulus sê dat hy nou ‘n geheim van God aan die mense
kom bekend maak, en dat niemand anders nie as God
self sy geheime plan aan hom bekendgemaak het.
Daarom kan hy nou hierdie geheim met die mense deel.

Efesiërs 3:4-6: “As julle nou verder lees, sal julle ook
duidelik begin agterkom hoe die verrassende plan van
God met Christus werk en hoe ek dit verstaan.
Deur die loop van die geskiedenis het die mense nie
geweet wat God gaan doen nie. Nou is dit egter nie
meer vir ons ‘n geheim nie. Die Heilige Gees het dit
aan al die mense vertel wat gekies is om God se
Woord te verkondig.
Die geheim is dit: enigiemand wat in Christus Jesus glo
(selfs al is hy ‘n nie Jood), word ‘n kind van God en kry
by God wat Hy vir al sy kinders gee. So ‘n persoon is dan
saam met die ander gelowiges die liggaam van Christus.
Hy kry alles wat God in die goeie boodskap aan Christus
Jesus se mense beloof het.”

Die gemeente van Christus is die plek waar almal welkom
is en waar mense nie as vreemdelinge behandel word nie.
“Reg van toegang word nie voorbehou nie.”
Almal wat in Christus glo word God se familie,
ongeag afkoms, taal, kultuur of bevolkingsgroep.
Ons is oop vir almal. Ons arms is oop omdat God se arms
vir ons oop is!

Ernest