Matteus 4:1 sê: “Kort na sy doop het die Heilige Gees Jesus
na die woestyn toe laat gaan. Daar moes Hy deur die duiwel
op die proef gestel word. Selfs die heilige Jesus word op die
proef gestel.”
Hiermee weet ons dat Jesus Hom volledig kan vereenselwig
met die versoekings wat ons moet weerstaan. Verder toon
Jesus aan ons dat ons slegs deur die krag van die Heilige Gees
versoekings kan weerstaan. Die ander belangrike waarheid is
natuurlik ook dat die duiwel nie terugdeins wanneer die Gees
in ons kom woon nie. Hy probeer steeds om ons te versoek en
te mislei. Die toets is of ons luister en gehoorsaam is aan die
Heilige Gees.

Die duiwel het besef dat alles op die spel is en dat Jesus
inderdaad as Redder na die wêreld kom. Hy probeer alles in
sy vermoë om hierdie reddingsdaad van God te laat ontspoor.
As kinders van God moet ons weet dit is ook ons voorland.
Die duiwel weet wat dit beteken dat jy ‘n kind van God geword
het en sal alles in sy vermoë probeer om jou van God se weg af
te ontspoor. Ons het ook toetse in die lewe om te slaag, en dit
is beslis nie maklik nie. Kies vir God en jy kan weet die duiwel
sal nie stilsit in jou lewe nie!

Maar weet dit: Jesus ken dit, en die Heilige Gees is by jou,
soos by Hom. Jy is nie alleen nie. God is by jou. Die Heilige Gees
stap elke tree saam met jou. Hy sal jou help om die regte besluite
te neem. En wanneer jy naby oorgee en die afgrond is, sal hy jou
optel en wegdra van dit af.
Vertrou Hom en leef naby aan Hom!
Jesus was self ook in die woestyn!

Ernest