Jesus se hofsaak herinner ons aan die korrupsie en onreg
wat vandag nog in die wêreld hoogty vier. Ons moet ons
hieroor verootmoedig. Vir hoeveel daarvan is ons self
verantwoordelik. Ons trek toutjies “to jump the line”.
Ons betaal iets onderdeur die tafel vir ekstra besigheid.
Ons gee maar ‘n noot saam met ons bestuurslisensie aan
die man by die spoedlokval. Oor belasting swyg ons eerder.

Jesus se hofsaak is een korrupte spul. Die “kerk” oorreed
die staat om Jesus te verhoor. Iewers, hoog op, trek iemand
‘n paar ernsige toue. Pilatus weet wat hulle wil hê die uitslag
moet wees. Hy weet ook Jesus is onskuldig. Jesus praat nie.
Hy weet dit sal nie help nie. Dit is een korrupte spul.
Pilatus se vrou laat hom ook nog weet hy moet niks met die
saak te doen hê nie. Jesus is onskuldig! Pilatus bedink ‘n
“blink plan” om homself te veronskuldig. Hulle kan kies wie
hulle wil loslaat. Dit sal mos Jesus wees… Nog ‘n fout.
Dit laat on sook ‘n bietjie dink oor ons “blink planne”.

Die Joodse leiers het klaar die volk omgepraat, sê Matteus 27:20.
Barrabas moet losgelaat word en Jesus gekruisig word!
Die korrupsie loop dik. Geen wonder Jesus swyg deur alles nie.
Niks sou help nie. Ons wonder: Waar was die klomp mense wat
Jesus gesond gemaak het? Waar was die mense wat Hom geloof
het oor sy wonderwerke in hulle lewens? Die verlamdes wat nou
hierheen kon loop. Die blindes wat nou die onreg kon sien!
Die gesondes wat nou kon optree en getuig? Die wat na Jesus se
prediking geluister het en amen uitgeroep het. Mense soos ons!

Pilatus neem nie standpunt in nie maar laat toe dat hy, soos die
res van die mense, deur die “kerk” beïnvloed word.
Melodramaties was hy sy hande in “onskuld”.
Net mooi hier kom ons verootmoedigend tot stilstand…
Hoeveel keer het ons al ons hande in onskuld gewas ten opsigte
van onreg in hierdie wêreld? As ons vandag slim genoeg is om te
weet Jesus is onskuldig, hoekom is ons nie slim genoeg om op te
staan teen onreg nie? Ons kan ook nie óns skuld met ‘n bietjie
water afwas nie.

Dit is óns wat Jesus oorgegee het om gekruisig te word…ons sonde.
Verootmoedigend kan ons voor die opgestane Here kniel in opregte
sondebelydenis. Skoongewas deur sy bloed kan ons opstaan teen onreg.
Kom ons doen dit en maak gereed om saam met Jesus aan tafel aan
te sit vir die brood en wyn…voedsel en drank van die lewe wat Hy gee.
Vergifnis by die kruis!

Ernest