Jesus sterf op Goeie Vrydag.
Jesus is by die kruis uitverkoop deur almal rondom Hom,
en deur ons, as gevolg van óns sonde.

Eers het sy dissipels Hom alleen gelos. Petrus het Hom selfs
drie maal verloën. Toe het die godsdienstige leiers van die
volk Hom verwerp. Selfs die hoëpriester het hom vir Jesus
vererg en uit verontwaardiging sy eie klere geskeur oor die
sogenaamde godslastering van Jesus. Toe was Pilatus die
een wat Hom oorlewer om gekruisig te word, sonder ‘n
regverdige verhoor. Toe die skare. “Kruisig Hom”,
skreeu hulle almal in Matteus 27:22.

Al plek wat die wêreld daardie Vrydagoggend vir Jesus
gehad het, was aan die kruis. Dit was die wêreld se
afskeidsgeskenk aan Hom na alles wat Hy in die wêreld
kom doen het. Vir al sy liefde en deernis was daar nie
meer plek in die wêreld nie. Hy moes eenvoudig
stilgemaak en verwyder word uit die samelewing.
Sy dade van medelye moes stopgesit word.
Sy wonderwerke moes gestaak word. Die wêreld wou
sy bloed sien, soos die van ‘n misdadiger, aan die kruis
vir misdadigers. Hy moes sterf soos ‘n misdadiger.
Aan ‘n vloekhout.

Jesus stap doelbewus hierdie hele lydenspad.
Hy doen dit doelbewus in gehoorsaamheid aan God,
vir jou en vir my. Ter wille van ons. Ons redding was
al wat vir Hom saak gemaak het. Dank die Here!

Duisternis kom oor die hele land! Matteus 27:45 sê
van twaalf uur af. Juis wanneer die son veronderstel
is om op sy helderste te skyn. Maar nie op hierdie Vrydag
nie. Want God se droefheid oor sy Seun wat aan die sterf
was, het die wêreld in donker gehul. Dag het in nag verander.
Dit was letterlik nag...

Jesus se laaste oomblikke is menslik ondenkbaar. Ons dink
te veel aan sy liggaamlike lyding en vergeet dat Hy is sy wese
die sondelas en God se oordeel daaroor dra. Niemand minder
nie as God self verlaat Hom! Dit is so verskriklik dat die
pynlikste woorde van alle tye deur die skepping skeur:
“My God, my God, waarom het U My verlaat?”
Geen mens kan die diepte-pyn hiervan bedink nie. God plaas
al die sonde van die wêreld op Jesus se skouers. Die dood wat
ék verdien kom op Hom neer. Jesus se Godverlatenheid aan die
kruis is die donkerste uur in die skepping. Niks en niemand kan
bly leef as God dit verlaat nie. Dit is die prys wat ons sonde vir
God gekos het. En Jesus was bereid om die prys enduit vir ons
te betaal. Daarom het die donkerste dag van alle tye die naam
Goeie Vrydag gekry.

Ernest