God is te groot vir ons begrip om Hom werklik te kan verstaan.
God is te groot dat ons sy liefde vir die mens heeltemal kan
verstaan. God se liefde wat so in oorvloed oorborrel vir ons is
vir ons totaal en al onverklaarbaar.

Ons weet tog die mens het van die begin af ernstig droog gemaak.
Tot die dood toe droog gemaak. En God kom na ons toe terwyl ons
nog vyande van God is! Romeine 5:10 beklemtoon dit:
“Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy
Seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, noudat
ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal word.”

Vir ons wat so as vyande van God geleef het, vir ons loop God se
liefde steeds oor! Hoe verstaan ons dit? Ons kan nie!
Dit is daarom dat Johannes Goddelike liefde só beskryf:
“Goddelike liefde lyk só: God het sy unieke Seun na die wêreld
gestuur om vir ons die ewige lewe te kom gee. Dit is dié soort
liefde waarvan ek praat: dit gaan nie oor die liefde waarmee ons
God liefhet nie. Nee, dit gaan oor die liefde waarmee God ons
liefhet. Hierdie liefde het gemaak dat Hy sy Seun gestuur het met
‘n doel: om te sorg dat al ons sondes vergewe word.” –
1 Johannes 4:9-10 in Die Boodskap.

God vergewe al ons sonde in Christus! Dit is te groot vir ons begrip.
God is niks aan ons verskuldig nie, behalwe straf op ons sonde.
En in plaas daarvan is sy liefde so groot dat Hy al ons sonde vergewe.
Alles! Dit is juis uit hierdie onverstaanbaarheid wat ons besef hoe
groot God is! Ons liefde het grense. God se liefde en genade het geen
grense. Ons kan aanhou praat oor die grepe uit ons eie lewe waar ons
ons rug op God gedraai het, Hom verloën het, en tog het God ons nie
gelos nie!

Daarom kan ons nie anders nie as om nou God se onbeperkte liefde
te gaan uitdeel aan mense. Kom ons maak soos God.
Ons gaan oorstroom mense met ons liefde wat van God af kom.
Kom ons gaan deel dit onvoorwaardelik uit. Dan sal nie net die wêreld
rondom ons verander nie. Ons sal ook verander! Ons sal al meer en
meer soos Jesus lyk. Ons sal al meer en meer die beeld van Jesus vertoon.
Ons sal sy helder lewenslig weerkaats. Doen dit net! “Just do it!”

Ernest