Alles in die lewe ruil om wanneer Jesus daarin opdaag!
Klein is nou groot. Agter in die ry word nou voor in die ry.
Swak is die nuwe vorm van sterk. Vra maar vir Paulus,
wanneer hy worstel met die doring in sy vlees. God se krag
kom juis tot openbaring wanneer ons swak is in onsself en
sterk in Hom! Jesus keer bestaande ordes en manier van dink
totaal om. Wat is die uitdaging vir ons wat in Hom glo?

Dit is om die nuwe orde in die koninkryk van God baas te raak
en uit te leef. Vir baie kerkmense bly die wêreld se groot egter
nog steeds groot, en die wêreld se klein nog steeds klein. Eerste
nog steeds eerste, en laaste nog steeds laaste. Die uitdaging van
die evangelie is egter om ons gedagtes te vernuwe. Rom. 12:2:
“...laat God julle verander deur julle denke te vernuwe...”
Efesiërs 4:23: “Julle gees en gedagtes moet nuut word.”
Ons moet nuut kyk en nuut word. Anders is ons slagoffers van
ons ou bestaanswyse. Ons ou nie-groeiende self...
Die regte soort geestelike groei begin by ‘n nuwe verstaan van
die Here as die een wat graag klein mensies by Hom toelaat.
Mense wat vanuit hul klein wees opkyk in verwondering na hulle
groot en almagtige God.

Psalm 84:4: “Selfs ‘n mossie het ‘n nes en ‘n swaeltjie ‘n plek vir
haar kleintjies daar by U altare, Here, Almagtige, my Koning en
my God.” Wanneer ons weet Hy is die Een wat graag klein mensies
by Hom toelaat, vind ons ware rus aan sy voete. Wanneer ons klein
en weerloos soos mossies is, plaas ons al ons hoop en verwagting
op die lewende God alleen. Dan sien ons God raak vanuit ons klein
en onbenullige hoekie. Ons liedere en gebede verander dan ook van
self-gerigte gebede na lof en jubel liedere oor Hom as ons Koning en
ons God. Ons leef dan geborge in die teenwoordigheid van die groot
en heilige God.

Ernest