Wanneer jy hierdie woorde van Filippense werklik glo,
is jy waarlik vry! Geen bedreiging van watter aard ook al
sal jou ooit die ware lewe ontneem nie. Filippense 1:21:
“Om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe,
is vir my wins.” Wat ‘n waarheid!

Dit is nie aan die beginjare van Paulus se bediening geskryf nie.
Nee. Inteendeel. Nadat hy derduisende kilometers afgelê het
onder van die moeilikste omstandighede, vir lang tye in tronke
was, dikwels geslaan en gegesel was, verneder is, beledig en
bespot is, en juis nóú in die tronk is, skryf hy hierdie woorde!
Sy geloof is steeds so koersvas en helder as die dag toe hy kop
aan Kop in die Here vasgeloop het op pad na Damaskus!

Sy eindelose swaarkry waaroor hy skryf in 2 Kor. 6 en 11,
het hom nie verbitterd gemaak en ontnugter gelaat nie.
Elke terugslag wat die lewe op hom afgelaai het, het hy in die
Naam van Jesus Christus en in sy krag oorwin! Daarom kan
Paulus hier naby die einde van sy lewe hierdie vreugde-brief
skryf! En hy deel sy geestelike geheim met ons!

Wat is sy geheim? Wat is die sleutel tot sy volharding onder
die moeilikste omstandighede? Niks anders nie as Fil. 1:21.
Hierdie bogenoemde teks sê dat net Jesus uiteindelik saak maak!
Niks anders nie. Nooit het Paulus sy omstandighede gebruik om
iets oor die Here se nabyheid af te lei nie. Nooit was sy omstandig-
hede ‘n maatband wat gesê het hoe naby of hoe ver die Here van
hom af was nie. Hy het geweet wat dit is om honger en swaar te kry,
arm te wees, oorvloed te hê. En geen van hierdie omstandighede
het sy geloof na een of die ander kant beïnvloed nie.

Dit gebeur eers wanneer die Here vir jou alles en genoeg is!
Eers dan is jy vry van jou omstandighede. Oordink dit in hierdie tye
waarin ons nou leef. Jesus is alles en genoeg! Belangrik:
Jesus is nie daar om vir my alles te gee wat ek in moeilike
omstandighede nodig het nie. Leer hierdie les van ‘n leeftyd:
As die Here self nie vir my genoeg is nie, dan sal ek nooit geestelik
groei nie! Anders gesê:
Geestelike groei en die ware lewe is om te skuif vanaf alles wat God
vir mý moet doen, hoe goed dit ookal bedoel is,
na God self wat altyd en oral vir my genoeg is!

Om te lewe, is vir my Christus!
Om te sterwe, is vir my wins!
Jesus is alles en genoeg!

Ernest