Markus 4:37: “Daar het ‘n hewige stormwind opgekom.
Groot golwe het teen die boot gebreek. “Vers 39:
“Jesus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek
en vir die see gesê: “Bedaar! Word kalm!” Toe het die wind
gaan lê en daar het ‘n groot rustigheid gekom.”

Dit is nie wat met jou gebeur nie, maar wat binne in jou
gebeur wat tel. Storms en krisisse sal altyd deel van ons lewe
wees, maar wat binne in jou gebeur tydens die storm gaan
bepaal hoe jy die storm hanteer.

Die bekende skilder, Rembrandt, het Jesus en die dissipels op
die stormsee aangrypend geskilder. Wanneer jy mooi kyk na
die skildery, tel jy veertien mense op die skuit. Jesus, sy twaalf
dissipels, en nóg ‘n persoon. Rembrandt het gesê die ekstra
persoon is hyself! Daarmee het hy gesê storms is deel van die
lewe, hy is self ook daarin, en Jesus is óók in die skuit!

Kinders van God is nie gevrywaar van storms nie.
Hierdie gedeelte sê dat selfs al is ons saam met Jesus, is dit nie
altyd mooiweer nie. Amper op elke bladsy van die Markus-
evangelie wil hy vir ons wys Jesus is in die storm.
The Message beskryf so mooi wat gebeur toe Jesus daarop
reageer: “The wind ran out of breath, the sea became as smooth
as glass.” Wat ‘n almagtige Here aanbid ons nie! Hy is by ons!

Hoe bly jy dan kalm in die storm?
Deur drie dinge te doen:
Vertrou God onvoorwaardelik. As God vir ons is,
wie of wat kan teen ons wees? – Rom. 8:31.
Wees gehoorsaam aan God.
Maak los van dit wat jou aan die storm vasmaak,
sodat jy jou in jou hart kan vasmaak aan God, wat jou vashou!

Ernest