Ware wysheid kom van die Here af.
Hoe meer jy na die Here luister uit sy Woord
en deur medegelowiges wat jou lei onder beheer
van die Heilige Gees, hoe wyser word jy. Die Boodskap
vertaal dit so in Spreuke 2:5-7: “Wysheid om reg te leef,
kom net van die Here af. Kennis en insig is net by Hom te kry.
Hy gaar arms vol wysheid vir die gelowiges op. Dit is net vir ons
bedoel vir wie die Here liefhet. Soos ‘n skild sal dit ons teen slegte
dade beskerm. Dit sal ons aanspoor om gelukkig te leef.”

Die Here gee wysheid wat jou in ‘n gelukkige mens verander.
Hierdie wysheid leer jou om nie agter sonde aan te loop nie.
Of om dom dinge te sê nie. Wysheid is ‘n verdedigingslinie teen die
sonde. Wysheid leer jou om tot in die fynste besonderhede en in die
eenvoudige van die alledaagse lewe reg te leef. Want wysheid is
konkreet en prakties. Dit is nie ingewikkelde teorieë nie.
Die eenvoudigste mense kan met wysheid leef, en die
slimste mense kan dwaas leef.
As jy luister na God se Spreuke, sal jy weet hoe om reg op te tree
sê Spreuke 2:9-10 in Die Boodskap: “Jy sal sommer lus wees om
reg te leef. Dit sal vir jou lekker wees om daaroor na te dink. En jy
sal weet hoe om met insig en begrip in elke situasie op te tree.”

Wysheid verander elke woord, gedagte en tree in jou lewe.
Dit is ook nie moeilik om hierdie soort wysheid in die hande
te kry nie. Jy moet dit net dag vir dag by God gaan haal.
Hy gee dit vir almal wat Hy liefhet! Gaan vra vir wysheid!
Jakobus 1:5 sê dit só in Die Boodskap: “As julle egter in ‘n
situasie kom waar julle twyfel oor wat die regte ding is om te
doen, gaan vra vir God...Hy sal julle eerder help met alles wat
julle nodig het. Gaan vra; Hy sal gee.”
Moenie aan God se goedheid twyfel om jou te wil help en lei nie.
Hy gee wysheid aan elkeen wat dit van Hom vra. Gaan vra dit
vandag van Hom. En elke dag van jou lewe.

Ernest