Al gaan dit hoe moeilik, stap God se pad!
Moenie in ‘n “cul de sac” leef nie. Waarnatoe is jy op pad.
Moenie op pad wees na niks toe nie. Moenie net elke dag
probeer oorleef nie. Jy het as kind van God die eindbestemming
wat nou reeds ‘n realiteit in jou lewe is! Jy is mede-erfgenaam
saam met Jesus! Hy het alles reeds aan die kruis vir jou verdien
en ten volle betaal. Jou lyding op aarde is nie tevergeefs nie.
Wat jy ookal in hierdie wêreld moet ly. Jou eindbestemming is
verseker in die bloed van Jesus! God loop met jou op die pad
daarheen! Loop saam met Hom. God is nie in ‘n doodloopstraat
nie. God is die ewige almagtige lewende God van die toekoms.

Meer nog! God het die Heilige Gees gestuur om jou te help om
saam met Hom op hierdie pad te loop. God het jou deur die Heilige
Gees op sy pad geplaas. Leef doelbewus die nuwe lewe op hierdie pad.
Dit is die pad van die lewe! Die pad van die ewige toekoms saam met
God. Jesus Christus waarborg dit persoonlik. Glo dit opnuut vandag!

God se pad beteken egter nie net ‘n maklike pad nie. Die pad is nie
sonder sorge en lyding nie. Nêrens waarborg God dit nie. Ons as
gelowiges weet dit ook. Ons kry dikwels baie diep seer. Ons ervaar ook
dikwels die hardheid van die wêreld waarin ons leef.
Ons eie verganklikheid hier op aarde. Oor en oor sê Jesus vir ons dat
sy pad ‘n pad van kruisdra is. Dit gaan dikwels deur laagtes, en ook deur
die dal van die dood. Die Heilige Gees lei ons hierin en hierdeur.
Hy verander die moeilike pad in ‘n pad van vrede en vreugde. Hy lei ons
op die pad van lewende hoop!

Daarom kan ons saam met 1 Petrus 1:3 uitroep: “Aan God, die Vader
van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming
het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus
uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop op die onverganklike,
onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in
bewaring gehou word.”
Wat ‘n versekering! Wat ‘n vooruitsig!
Wat ‘n toekoms! En wat ‘n lewe! Nou reeds!

Ernest