“Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is.
Hulle sal definitief ‘n plek kry in sy nuwe wêreld.” – Matteus 5:3.
Mense wat van God afhanklik is vertrou Hom! Jesus wil hê dat ons
moet weet in onsself is ons eenvoudig arm, hulpbehoewend, bankrot.
Eers as ons dit weet, kan ons gereed maak om geseënd te wees.
Wanneer ons weet hoé afhanklik ons van God is. Dit is die weg tot
‘n geseënde en gelukkige lewe. Die hele bergrede van Jesus is op
hierdie teks gebaseer. Die bergrede leer ons nie hoe om vinnig ryk
te word nie, maar om te besef hoé afhanklik ons van God is.
En hoe om hierdie afhanklikheid te geniet!

Ons het baie selfvoorsienend geraak. Ons het gewoond geraak
daaraan om vir alles te kan betaal wat ons wil hê. Totdat daar iets
gebeur wat jy dringend nodig het en met geen geld in die wêreld
kan koop nie. Dan besef jy wat afhanklikheid is! Ons kan nie liefde
of gesondheid of ‘n lewe koop nie. Ons kan nie ewige lewe koop nie.
Ons kry ook nie net geld nie, maar ontvang dit uit genade, deur die
geleenthede, krag en vermoë wat die Here ons gee. Jy staan na ‘n
nag se rus op met die asem wat God jou gee om vandag te kan gaan
leef en werk. Jy kan nie die suurstof koop nie.

Op ‘n dag moet jy doelbewus besluit: Met of sonder God.
Petrus moes bely: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde
wat ewige lewe gee.” – Joh. 6:68. Dit is die pad van die Bergrede
van Jesus. Sy boodskap aan die wêreld. Aan mense wat bereid is om
die lewe te kies! Mense wat begin verstaan van die rykdom van God
se koninkryk.

Dit is maklik om te sê dat jy afhanklik van God is. Veral as jy net dink
aan brood en botter. Maar dit het nie in die eerste plek met materiële
dinge te make nie. Dit het in die eerste plek met innerlike bankrotskap
te doen! Paulus sê ons beste pogings wat ons aan God kan bied is niks
beter as ‘n ou kleed wat weggegooi moet word nie.

Ons moet soos die tollenaar voor God staan, met niks om aan te bied nie!
Sondaars is bankrot mense. Totaal afhanklik van God. Bedelaars om
God se genade. “O God, wees my, sondaar, genadig.” – Lukas 18:13.
So afhanklik is ons innerlik van God vir ware lewe. Om regtig van God
afhanklik te lewe is ‘n uitdaging! Afhanklikheid is totale oorgawe aan God.
Jy staan met leë hande van geloof voor Hom en pleit soos die tollenaar.
Jesus bied hier die gewaarborgde versekering:
Die koninkryk van die hemel vir hulle wat totaal en bewustelik
afhanklik van God lewe!

Ernest