“Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens
in hierdie wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder
al sy geswoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld
gee.” – Prediker 8:15. Dit is as’t ware die Prediker se voorskrif,
sy medikasie...sy aanbeveling vir die lewe: Vreugde!

Prediker is ‘n aangrypende boek. Dit is aan die een kant vlymskerp,
soos pyle wat jou deurboor, soos hamerslae op jou voorkop.
Dit praat van sinneloosheid, ‘n gejaag na wind, en dat in hierdie
lewe niks bevredig nie... Alles is met pyn gelaai. Alles bring seer
en swaarkry.
Maar...aan die ander kant: daar is ‘n draad van blydskap wat deur
die hele boek loop. Te midde van die Prediker se verslaentheid oor
die harde werklikheid van die lewe, hoor jy tog keer op keer dat daar
‘n ander pad vir die mens beskore is! ‘n Pad wat met vreugde besaai is,
te midde van harde werklikhede. Die pad wat God vir jou bedoel.

Kyk net, en hóór, en leef:
“Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee Hy wysheid,
kennis en blydskap...” (2:26).
“Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie
as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet...” (3:12).
“Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet
en te drink en die lewe te geniet...” (5:17).
“Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens in hierdie
wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg
tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee...” (8:15). Let op:
God gee die lewe!
“Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ‘n bly gemoed...”
(9:7).
“Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug...” (11:9).

In hierdie harde lewe van ons kan ‘n mens nie nog ongelukkig ook
wees nie! Dan is alles nag. Ons moet die vreugde van die lewe
in die Here raak leef. Daar is soveel vreugde te vind in die nuwe lewe
in die Here! Vreugde oortref die sloer-gang van die lewe in die
veelvuldigheid van God se genade en liefde vir ons.
Vreugde in die Here! Vier dit met die lewe! Vier dit met jou lewe!
Dit is wat God jou gun. Vreugde is wat God aan jou uitdeel,
in oorvloed!
Leef met vreugde!

Ernest