Wanneer jy die genade van God ontvang het,
en daardeur gered is, het jy nie meer allerhande wette
nodig om jou anders te laat leef nie. Nee, jy wíl anders leef.
Jy kan nie anders as om anders te leef as voorheen nie.
Omdat jy God se genade nou eerstehands beleef en kind
van God geword het, leef jy eenvoudig anders!

Die genade van God beleef jy op vier vlakke:

Genade as vrymaking.
Genade maak jou vry van al jou sondes.
Die sonde van gister, vandag en môre! Geen sonde-bagasie
meer nie. Jy reis lig deur die lewe. As kind van God het jy nie
net ‘n nuwe toekoms nie. Jy het ook ‘n nuwe verlede!
‘n Vergeefde verlede! As jy met skuldgevoelens na jou
verlede bly omkyk, verstaan jy nog glad nie God se genade nie.
Genade laat jou anders na jou verlede kyk. By al jou sonde is ‘n
kruis geplant, die kruis van Jesus. Jy is vergewe! Iemand het gesê:
“A sour Christian is a bad Christian, but a guilty Christian is
no Christian at all.”

Genade as aanvaarding.
Genade sê duidelik dat God jou aanvaar het. Daarom kan jy
jouself ook nou aanvaar. Vir God is jy spesiaal. Deur die genade
van God is jou identiteit nou: “Ek is die een vir wie Jesus lief is”.
Dit is ook hoe Johannes homself geïdentifiseer het.
Hy het nie gesê hy is ‘n dissipel, ‘n apostel, ‘n evangelis of ‘n
skrywer nie. Hy sê: “Ek is die een vir wie Jesus lief is”.
Dit geld ook van jou. Wat sou gebeur as jy in die spieël kyk en
jouself sien soos God jou sien! Jy sou net kon uitroep:
“Genade! Ek is spesiaal! Kyk net hoe sien God my!”
Efesiërs 2:10 sê eintlik ons is God se meesterstukke.
Die 1983 vertaling sê: “God het ons gemaak wat ons nou is!
Besef weer wat die beteken om deur God se genade nuut
gemaak te wees! En leef voluit daaruit!

Môre kyk ons na die derde en vierde vlakke waarop jy God
se genade beleef.

Ernest