Gister het ons gesien ons beleef God se genade
op vier vlakke. Ons het die eerste twee bespreek:
Genade as vrymaking.
Genade as aanvaarding.
Nou die volgende twee:

Genade as verandering.
God se genade is ‘n Goddelike krag van verandering.
Genade kan jou totaal verander. Jy word ‘n nuwe mens.
‘n Totaal ander mens. Paulus het by die punt in sy lewe gekom
waar hy verklaar het dat Christus die geveg gewen het en
heeltemal beheer van sy lewe oorgeneem het. Paulus wat
kinders van die Here fanaties vervolg het...
Van hierdie lewenswaarheid sê Paulus in Galasiërs 2:20:
“En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in
my lewe.” Dit is wat Paulus sê wáár moet wees van elke
gelowige wat die genade van God beleef:
Christus moet in jou leef! Dit is nie meer jy wat leef nie, maar
Christus wat in jou leef!
Beleef mense jou as iemand in wie Christus leef?

Genade as dankbaarheid.
God se genade maak jou dankbaar. Dit kan eenvoudig nie
anders nie. Die belewenis van God se genade vir jou, laat jou
met dankbaarheid leef! Genade laat jou ‘n omkeer maak in jou
lewe. Dit gee aan jou verwondering en vreugde in die lewe.
Jy is nie meer die klakous wat almal se lewe rondom jou versuur nie.
Jy word ‘n genade uitdeler as gevolg van en deur jou dankbaarheid.

Onthou:
Daar is niks wat jy kan doen om te maak dat God jou meer liefhet nie.
Daar is ook niks wat jy kan doen wat sal maak dat God jou minder
liefhet nie. Hy het jou tot die uiterste toe lief, sê Johannes 13:1 se
laaste reël. Dit is hoe genade werk! Jy leef nie meer sodat jy hemel toe
kan gaan nie. Jy leef nuut en dankbaar omdat jy hemel toe gaan.
Jy is reeds nuut gemaak in Jesus Christus! Dit is genade!
Genade is nooit iets wat jý kan kry nie. Dit kan net deur God aan jou
gegee word.

Maar, dit is so belangrik om te verstaan: Soos enige ander geskenk,
kan die geskenk van genade net joune word as jy jou hand na God
uitsteek en dit neem. Dít opsigself, is ook ‘n genade-geskenk van God.
Alles is genade! Neem dit! Leef dit dankbaar uit!

Ernest