Ons sonde skrik God nie af nie.
Lukas 15:1-2 vertel vir ons dat God Hom in Jesus met
tollenaars en sondaars, met die “rommel-mense” van die
samelewing vereenselwig het! The Message vertaal dit
treffend só: “By this time a lot of men and women of
doubtful reputation were hanging around Jesus listening
intently. The Pharisees and religion scholars were not pleased,
not at all pleased. They growled, “He takes in sinners and eats
meals with them, treating them like old friends.”

Jesus sê self dat Hy vir mense van “doubtful reputation” na die
aarde toe gekom het. 2 Kor. 5:17 vertel dat God in Jesus Christus
ou “rommel-mense” verander in nuwe mense met ‘n splinternuwe
identiteit. Filippense 1:6 is ‘n groot troos! God wat die goeie werk
in ons begin het sal dit enduit voer en Hy sal dit voleindig die dag
wanneer Jesus weer kom. Dit bevestig dat God nie vir die sonde in
ons lewe skrik nie. Jy kan God ook nie “verras” met jou sonde nie.
God weet van die begin af wat sonde is en haat dit!
God sal klaarmaak wat Hy in ons begin het!

Alles wat God gemaak het is “vergaanbaar”. Niks lewe vir altyd nie.
Selfs die bome wat eeue oud is gaan dood. Wat gebeur dan?
Dit verrot en word kompos. So word die dooie kompos vir die grond
waaruit nuwe lewe sal spruit. Uit die oue bring Hy nuwe lewe na vore.
Dit is hoe God werk. Hy skep ook in jou nuwe lewe. Ons verrotting as
gevolg van die sonde skrik God nie af nie. Die boodskap van die Bybel
is dat God uit die slegste nuwe lewe kan bring. Golgota was die ashoop
en die begraafplaas van Jerusalem. God plant die kruis van Jesus daar.
Die boodskap: God kan jóú nuut maak...ongeag...!

Kyk maar net na Bybelse voorbeelde:
Abraham lieg oor Sara. God omskep hom tot die vader van alle gelowiges.
God omskep Josef, die hoogmoedige jongman, in ‘n man van nederigheid,
vergifnis en geloof.
Gideon, ‘n lafaard, word deur God omskep in ‘n geloofsheld wat veg vir
die Here.
Johannes Markus, die onbetroubare, wat Paulus en Barnabas in die steek
laat, word deur God gebruik as die skrywer van die Markus-evangelie.
Jakobus en Judas, broers van Jesus wat Hom verwerp het, word
briefskrywers in die Bybel.
Paulus, wat Christene met passie vervolg, word deur God omgekeer
tot die grootste briefskrywer in die Nuwe Testament.
Dink verder aan Moses, Jakob, Simson, Dawid, Petrus...
almal deur God se genade omgekeer en nuutgemaak.

God deins nie terug vir jou sonde nie. Jou sonde is nie groter as
God se genade nie. Jy kan nie laer val as wat God kan buk om jou
op te tel nie.
Kom nou na Hom toe...Hy omhels jou in genade!

Ernest