Johannes 1:12: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het,
dié wat in Ho glo, het Hy die reg gegee om kinders van God
te word.”

Daar is ‘n legende wat min of meer so verloop:
Jy kan jou hele lewe soos ‘n pak-kameel leef. Jy begin die reis
op jou knieë, word gelaai met godsdienstige tradisies, en wette
van mense, en jy word die woestyn ingelei om die res van jou
lewe daaraan te dra... Hierdie reis is joú reis, jou keuse, nie die
van jou ouers, of die kerk, of iemand anders sin nie...
Totdat jy ontdek dat jy alleen is. Met hierdie besef dat jý self
hierdie reis kies, kom jy ook tot die besef dat jy alleen is.
Die tweede fase van jou geestelike reis breek aan. Jy breek uit
die geestelike wette van jy sál en jy moét.
Jy word ‘n leeu. Wette waarvan sommige al oor die 4000 jaar
oud is, en ander sommer net ‘n paar dae oud is. Die wette is
die wêreld daarbuite wat vir jou voorsê jy sal en jy moet.
Wat voorsê wie en hoe jy moet wees om vir die wêreld en God
aanvaarbaar te wees. Wette wat vir jou wil sê wié jý is.
Geestelike wette wat jou lewe regeer, sodat jy goed genoeg is...
En dan ontdek jy uiteindelik jy moet jouself word, wié God bedoel
het jy moet wees, en jy verander in ‘n kind! Kind van God!
Deur die genade van God breek die laaste fase van jou geestelike
reis aan. Deur genade is jy nou kind van God!

Bogenoemde Bybel-vers en legende aan die hand van die Bybel-vers,
sê jy word ‘n kind van God wat ‘n Goddelike spontaneïteit en vryheid
besit. ‘n Kind in wie se hart God se Woord gegraveer is. In hierdie fase
leef jy nie meer soos ‘n pak-kameel wat jou moet dood dra aan
geestelike wette nie. Jy leef nou onder die Gees wat in jou ‘n borrelende
vreugde, ‘n volheid en ‘n ekstase bring wat onbeskryflik vir die wêreld is.
Jy is as’t ware ‘n vreemdeling in hierdie wêreld. Vir die eerste maal in jou
lewe is jy wat jy bedoel is om te wees, wat jy geskep is om te wees:
Kind van God! Dit alles is die werk van God.

God se genade van Johannes 1:12. Die tweede deel van die vers sê:
“...het Hy die reg gegee om kinders van God te word.”
The Message vertaal die tweede deel van die vers so:
“...He made to be their true selves, their child of God selves.”
Wanneer jy jou lewe saam met God begin stap, bepaal dit jou
“being, doing and belonging”. Wie jy nou is, kind van God,
bepaal hoe jy nou leef. Nie meer wette en tradisies nie.
Nie meer wêrelse eise en voorskrifte nie.
Jy hét deur genade nou kind van God geword!
Gaan leef as kind van God!

Ernest