Hoe leef ‘n kind van God? Wat maak kinders so uniek
anders as volwassenes? Wat maak dit so lewens-
veranderend om ‘n kind van God te wees?

Kinders is afhanklik. Hulle het hulle ouers nodig en kan nie
sonder hulle ouers klaarkom nie. Neem maar ‘n hulpelose baba.
Dit is hoe ons altyd voor God ons hemelse Vader moet leef.
“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want
aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” – Matteus 5:3.
Kinders is nederig. Hulle het nog nie die “eie ek” ontdek nie.
Hulle is nie doelbewus vol van hulleself ten koste van ander
mense nie. Dit is hoe ons as kinders van God voor Hom moet leef.
“Hy moet meer word en ek minder” – Johannes 3:30.
Kinders is gehoorsaam. Natuurlik is hulle ook soms nie gehoorsaam
nie. Maar kinders het die begeerte om hulle ouers gelukkig te maak.
Hulle wil graag hulle beste vir hulle ouers gee, al is dit ‘n leerproses.
Dit is hoe ons met God moet wees. “As gehoorsame kinders...”
– 1 Petrus 1:14a.
Kinders het ‘n kort geheue. Hulle dra nie wrokke of griewe nie.
Hulle vergewe 70x7 keer. Matteus 18:21-22. Hulle is sterk op
vergifnis. Ons moet ook so vergewe.
Kinders verwonder hulle. Die lewe is vir hulle wonderlik.
Die onmoontlike is vir hulle moontlik. Dit is waarby ons geloof
ook moet staan en val. Die onmoontlike is vir ons hemelse Vader
moontlik! – Lukas 1:37. As jy nog nie kan glo dat God die
onmoontlike doen nie, dan glo ly nog nie.
Kinders is eerlik en eg. Hulle is nie doelbewus vals nie.
Kinders vertrou hulle ouers. Hulle glo alles wat hulle ouers sê
en dat hulle ouers hulle nooit in die steek sal laat nie. Ons kan
en moet God so vertrou.

Om ‘n kind van God te wees is om te weet jy behoort aan God.
As volmaakte Ouer Het God jou altyd lief. Hy aanvaar jou
onvoorwaardelik.
Hy is altyd by jou teenwoordig. Hy troos jou in alle omstandighede.
Hy voorsien en sorg vir jou. Hy bewys in Jesus aan die kruis dat dit
alles waar is!
Kyk net wié is jy! Kind van God! Goeie genade! Jy is spesiaal!

“Ons het geleer om deur die lug te seil soos voëls, om deur die
see te swem soos visse, om deur die ruimte te sweef soos komete.
Nou is dit hoog tyd dat ons leer om op die aarde te loop soos
kinders van God!” – William Clan Koffie.

Ernest