Dra vrug. Dra veel vrug.
Victor Frankl, die bekende sielkundige, wat in die
konsentrasiekampe van die Tweede Wêreldoorlog
oorleef het, skryf ‘n treffende boekie daaroor –
“Man’s Search For Meaning”. Hy het agtergekom dat
sekere mense oorleef het, en ander gesterf het,
ten spyte van hulle identiese omstandighede.

Wat het gemaak dat sekeres oorleef in hulle “geveg”
met hulle omstandighede en ander nie? Dit was sy
kritiese vraag. Hy het gevind dat die wat ‘n sinvolle
“hoekom” gehad het om régtig voor te lééf, juis
daardeur ook enige “hoé” kon oorleef!

Die doel van vrug dra het met ander woorde die
omstandighede waarin dit gedoen moet word oorkom,
al was dit hoe swaar! Ons “hoekom” is om vrug te dra
vir die Here! Dit oortref eenvoudig alles in waarde!
Daarom sal ons dit ook in die moeilikste omstandighede
kan doen. Dit is die grond en sin van ons bestaan.
Om vir die Here te leef! Om vir Hom vrug te dra!
Ons vrug wys aan Wie ons behoort en vir Wie ons leef.
Wat is die gevolg van ons vrug dra?
“My Vader word juis daardeur verheerlik
dat julle baie vrugte dra” – Johannes 15:8.

Hoe lyk vrugdra?
Susan Sarandon, die akrise, het telkens as sy met
verfilming in ‘n gemeenskap besig is die plaaslike kerke gebel
om uit te vind waar die nood die hoogste is. Veral ten opsigte
van kos, klere en gesondheid. Dan het sy deel geword van die
uitreikspan vir die duur van die verfilming van haar rolprente.
In al haar aftye was sy by die uitreikspan om ‘n verskil in mense
se lewens te maak. Haar eie woorde was altyd:
“In elke stad of dorp is daar iets wat wag om gedoen te word.
daar is ‘n kind wat wag om vasgehou te word, of ‘n sieke wat
wag om versorg te word, of ‘n honger mens wat wag om gevoed
te word, of ‘n heining wat wag om geverf te word, of klere wat
uitgedeel moet word...”
Dit sê iets van vrugdra vir die Here in die praktyk van jou lewe.
Die ironie is dat Susan Sarandon volgens eie getuienis nie ‘n
Christen is nie...
Sy verstaan egter meer van vrugdra as baie Christene.

Hoe lyk die vrug wat jy dra? Wie sien jy raak? Wie raak jy aan?
Hoe lyk jou optrede? Hoe klink jou woorde? Wat deel jy uit en
wat hou jy terug? Wat dink jy?
Dra vrug...dra veel vrug vir die Here.
Dit is die “hoekom” van die lewe. Dit is hoekom jy hier is.
Al is die “hoe” ookal hoe swaar!

Ernest