Wingerde word gesnoei. En vrugtebome. En rose.
Dit moet gesnoei word om noemenswaardige groei,
blom en vrug te bewerkstellig. Minder word meer!
Daar is veral twee maniere om groei vir vrug in die
natuur te bewerk: jy kan die wortelstelsel met bemesting
voed, of jy kan die snoeiskêr inlê. Jy moet egter nie net
dooie hout nie, maar ook lewendige hout afsny.
Dit stimuleer groei sowel bo as onder die grond.
Snoei is ‘n alternatief vir bemesting, sê die plantkundiges.

Jesus gebruik nou die beeld van snoei in Johannes 15:2-3 om
die punt van snoei, groei en vrug dra te maak: “Elke loot aan
my wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte
dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is
alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het.”

Die Griekse woord wat hier gebruik word vir snoei het twee
betekenisse: snoei en reinig. Snoei reinig ons. So word
gebrokenheid uiteindelik die grootste seën!
“My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle
werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my
swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting
kan wees.” – 2 Kor. 12:9.

Joy Cowley skryf treffend hieroor “As jou lewe stukkend is,
moet dit nie in verbande toedraai nie. Maar laat dit wyd oop
in die son en wind en reën lê... As jy genoeg vertrou om dit te
doen sal jy gou ontdek dat God ‘n wonderlike manier het om
stukkende lewens in tuine te verander.”
Die Suide van Amerika het soveel goeie skrywers opgelewer
omdat hulle die oorlog verloor het. Seer het hulle lewens verdiep.
Die Negro-Spirituals raak mense se harte so omdat dit gebore is
uit die pyn van slawerny. Maya Angelo se boek “I know why the
caged bird sings” gaan hieroor.

Snoei, reiniging, swaarkry, seerkry...het groei en vrugdra tot gevolg.
Margaret Mead sê treffend: “Braambessie-winter, die tyd wanneer
die ryp op die braambessiebloeisels gaan lê; sonder hierdie ryp sal
die bessies nie hard word nie. Dit is die voorloper tot ‘n ryke oes.”
Ons is so spesiaal. Ons word deur die Here gesnoei en versorg om
meer en meer vrug te dra vir die Here! Laat jou snoei...

Ernest